ΑΑΔΕ: Άμεσο ντου σε καταθέσεις και εμβάσματα χωρίς να το καταλάβεις!

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει την εισαγωγή τεχνητής νοημοσύνης στην Εφορία, με ρομπότ που θα ελέγχουν άμεσα καταθέσεις και εμβάσματα, ενώ θα ανιχνεύουν άμεσα ψευδείς φορολογικές δηλώσεις.

ΑΑΔΕ: Άμεσο ντου σε καταθέσεις και εμβάσματα χωρίς να το καταλάβεις!

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, έχουν ήδη ενσωματωθεί προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης και data mining στη λειτουργία της εφορίας.

Επιπλέον, προωθούνται έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο την αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και άλλων προηγμένων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων από τη φορολογική διοίκηση για τη διενέργεια έξυπνων διασταυρώσεων.

Ωστόσο, με το σχέδιο ηλεκτρονικού εξοπλισμού της ΑΑΔΕ και την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η Εφορία θα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει φοροδιαφυγή μέσα από σύνθετες και πολύπλοκες διασταυρώσεις.
Πρόκειται για προγράμματα και εργαλεία που θα επιτρέπουν:

 1. Την ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων από διάφορες πηγές, όπως τραπεζικές συναλλαγές, ψηφιακές δημόσιες πλατφόρμες, και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 2. Την ανίχνευση συμπεριφορικών προφίλ, όπως ασυνήθιστες συναλλαγές ή μεταφορές χρημάτων και πληρωμές μέσω καρτών σε μη καταχωρημένους πωλητές, που συνδέονται συχνά με μη καταγεγραμμένη οικονομική δραστηριότητα μέσω πλατφορμών στη λεγόμενη οικονομία διαμοιρασμού.
 3. Τον εντοπισμό ανωμαλιών και ασυνήθιστων αποκλίσεων στα εισοδήματα πολιτών και επιχειρήσεων, όπως η μη αναλογία μεταξύ των εισοδηματικών πηγών και των δαπανών.

Στοχευμένοι φορο-έλεγχοι

Οι παραπάνω ηλεκτρονικές εφαρμογές φιλοδοξούν να οδηγήσουν σε πιο στοχευμένους φορολογικούς ελέγχους καθώς θα είναι δυνατή:

 • Η πρόβλεψη φορολογικών παραβάσεων, με τη χρήση μοντέλων μηχανικής μάθησης για την εκτίμηση του κινδύνου φορολογικών παραβάσεων, βασιζόμενοι σε προηγούμενα μοτίβα συμπεριφοράς, που ενδέχεται να υποδεικνύουν φορολογική απάτη.
 • Η ανάπτυξη προφίλ κινδύνου για φορολογούμενους και επιχειρήσεις σχετικά με την πιθανότητα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, επιτρέποντας στις φορολογικές αρχές να αποφασίζουν, να προτεραιοποιούν και να εστιάζουν τους ελέγχους σε συγκεκριμένες ομάδες.
 • Η αξιολόγηση και η αξιοποίηση καταγγελιών των πολιτών για περιπτώσεις φοροδιαφυγής με αυτοματοποιημένο, γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο και με περισσότερες δυνατότητες συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών.

Και βοήθεια στους φορολογούμενους

Συγχρόνως, τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, θα βοηθούν τους φορολογούμενους στη δήλωση φόρων και συγκεκριμένα στη συμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων, προσφέροντας εξατομικευμένη βοήθεια με ακρίβεια και ευκολία, ελαχιστοποιώντας λάθη και παραλείψεις.

Ακόμη, συστήματα ευφυών εικονικών εξυπηρετητών θα παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στους φορολογούμενους για τη συμμόρφωσή τους με τους φορολογικούς κανόνες, διευκολύνοντας την συμμόρφωση.

ΑΑΔΕ: Ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί σε όσους έχουν αυτό το ποσό

Η ΑΑΔΕ αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να ζητήσει από τις τράπεζες να ανοίξουν ορισμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι εντός τους διαθέτουν ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Πιο αναλυτικά τα στοιχεία περίπου 8,5 εκατομμυρίων φορολογούμενων για τις αποταμιεύσεις τις κινήσεις λογαριασμών τα δάνεια τους αλλά και τους τόκους θα ζητήσει από τις τράπεζες η ΑΑΔΕ.

Τέλος, αξίζει να σας αναφέρουμε ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία που θα ζητήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων από τις τράπεζες θα πρέπει να αποσταλούν έως τα τέλη του Φεβρουαρίου.

Η ΑΑΔΕ ανοίγει συγκεκριμένους λογαριασμούς – Δείτε όλες τις λεπτομέρειες

Τα στοιχεία περίπου 8,5 εκατομμυρίων φορολογούμενων για τις αποταμιεύσεις τις κινήσεις λογαριασμών τα δάνεια τους αλλά και τους τόκους θα ζητήσει από τις τράπεζες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα οποία και θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Μάλιστα, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να αποστείλουν στοιχεία για καταθετικούς λογαριασμούς ή και λογαριασμούς πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ. Τα στοιχεία που θα συλλέξει η ΑΑΔΕ θα προσυμπληρωθούν στις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2024. Ωστόσο, με βάση αυτά θα διενεργηθούν εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ ελέγχονται και οι κινήσεις των λογαριασμών στο πλαίσιο διακίνησης μαύρου χρήματος. Φέτος θα αυξηθούν σημαντικά οι διασταυρώσεις στοιχείων με βάση τα νέα εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα. Στόχος είναι να εντοπισθούν εστίες φοροδιαφυγής και η απόκρυψη εισοδημάτων από τους φορολογούμενους. Εκτός από τις τράπεζες, τα στοιχεία που θα αποστείλουν εκπαιδευτήρια, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ιδιωτικά θεραπευτήρια ακόμη και η ΕΥΔΑΠ.

Συγκεκριμένα, τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, τα ιδρύματα πληρωμών, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) Α.Ε. (ATHEXCSD) και Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών θα κληθούν να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ στοιχεία που αφορούν το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων, repos, εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου των τόκων εταιρικών ομολογιών εισηγμένων που διαπραγματεύονται στην Ε.Ε. ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εκτός Ε.Ε. καθώς και τα ποσά τόκων τίτλων αλλοδαπής προέλευσης (στην περίπτωση που μεσολαβεί ημεδαπό πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα), κατοίκων Ελλάδας και αλλοδαπής, που αποκτήθηκε κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων-συνδικαιούχων.

Που θα εστιάσουν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στους ελέγχους τους

Για τον αποκάλυψη φορολογητέας ύλης οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα εστιάσουν τους ελέγχους στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Τα ποσά των τόκων των καταθέσεων και των repos που απέκτησε το φυσικό πρόσωπο κατά το προηγούμενο έτος και ο φόρος που παρακρατήθηκε.
 • Στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι αθροιστικά εντός του έτους (2023) εμφάνισαν κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ.
 • Τα μερίσματα που καταβλήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός του 2023, για τα οποία κοινοποιεί τα σχετικά στοιχεία η «Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ).
 • Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες παροχής πιστώσεων και εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing) για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβληθέντων τόκων, τόκων υπερημερίας κ.λπ.
 • Τα στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας
 • Το κόστος των νοσηλίων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.
 • Το κόστος των διδάκτρων στα ιδιωτικά σχολεία
 • Το κόστος της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας.
 • Το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Το κόστος της ύδρευσης, για τους πελάτες που η ετήσια κατανάλωση νερού υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ.