ΑΕΜΥ: Προσλαμβάνει ιατρικό προσωπικό – Προθεσμία αίτησης

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ) ανακοίνωσε μία νέα πρόσληψη για θέση γιατρού διάρκειας  12 μηνών. Δείτε πώς θα κάνετε την αίτησή σας. 

ΑΕΜΥ: Προσλαμβάνει ιατρικό προσωπικό - Προθεσμία αίτησης

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) ιδρύθηκε με τον Ν.3293/2004 αναλαμβάνοντας την άμεση μετα-ολυμπιακή αξιοποίηση της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού είναι δημόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας. Ανήκει στις Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου καθώς το μετοχικό της κεφάλαιο ανήκει άμεσα και κατά απόλυτη πλειοψηφία στο ελληνικό δημόσιο και υπάγεται στο νομικό πλαίσιο του Ν. 4972/2022 και του Ν.4548/2018 καθώς και σε όποιο νομικό πλαίσιο , ρητά ανήκουν οι Ανώνυμες Εταιρείες αυτής της μορφής.

Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. έχει την ευθύνη λειτουργίας και διαχειρίζεται την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού (Π.Ο.Χ.), και τα υποκατάστημά της Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κερατέας (Κ.Υ.Α.Α.) – Κ. Πρίφτης, ως μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και το δεύτερο υποκατάστημά της Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Θήρας, το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει του Ν. 4368/2016- ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΕΜΥ ΑΕ» αρ. 62-72, ως μονάδα Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Παράλληλα με την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, στους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρείας, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη νέων μορφών φροντίδας, καθώς και πιλοτικών προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών υγείας, η παροχή πρόσθετων και εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας και η εν γένει προαγωγή των επιστημών υγείας.

ΑΕΜΥ: Η θέση εργασίας

Η σύναψη συνεργασίας με την ΑΕΜΥ ΑΕ για 12 μήνες, για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών με καθεστώς έκδοσης από αυτών απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, προκειμένου για την υποστήριξη της παροχής των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού της ΑΕΜΥ Α.Ε.

Γενικός Ιατρός (1 θέση): Η συνεργασία αφορά σε παροχή ιατρικών υπηρεσιών 5 ημέρες την εβδομάδα 7 ώρες ημερησίως.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Η κάλυψη των συνολικών θέσεων ανά ειδικότητα θα διενεργηθεί βάσει της εκτίμησης των λειτουργικών αναγκών της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού και του Κέντρου Υγείας Αποκατάστασης Αποθεραπείας Κερατέας – «Κ. Πρίφτης».

Οι ενδιαφερόμενοι συνεργάτες καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για σύναψη συνεργασίας με την ΑΕΜΥ ΑΕ σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 26 Φεβρουαρίου 2024 έως και 01 Μαρτίου 2024, ώρα 14:00 ως εξής:

  • να αποστείλουν ταχυδρομικά με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή
  • να αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών ή
  • να υποβάλλουν αυτοπροσώπως, καθημερινά 08.00 – 14.00, στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, Γ. Δαμάσκου 1, Τ.Κ. 13677, Αχαρναί, Υπόψη Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την εν λόγω θέση εργασίας είναι η Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη της θέσης, ΕΔΩ.