Αυξάνεται το επίδομα μητρότητας – Ανατροπή στους δικαιούχους

Προς τα πάνω αναμένεται να κινηθεί το επίδομα μητρότητας στην Ελλάδα. Πότε αναμένεται να γίνει αυτό.

Αυξάνεται το επίδομα μητρότητας - Ανατροπή στους δικαιούχους

Μεγάλη ενίσχυση για χιλιάδες μητέρες στη χώρα μας!

Αύξηση για το επίδομα μητρότητας με τις μητέρες που θα το παίρνουν από εδώ και πέρα να γίνονται περισσότερες.

Την ίδια ώρα θα υπάρχει αναδρομική πληρωμή για όσες δεν το λάμβαναν πριν και το δικαιούνται τώρα.

Πότε θα αυξηθεί το επίδομα μητρότητας – Πόσο πάει

Από την νέα χρονιά άλλαξε ο αριθμός των δικαιούχων, ενώ έρχεται αύξηση του επιδόματος γύρω στον Απρίλιο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, από τα 780 ευρώ το μήνα που είναι σήμερα, το επίδομα μητρότητα αναμένεται να είναι γύρω στα 820 ευρώ.

Επί του παρόντος, εντός του μήνα, ξεκινά η διαδικασία για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και την αύξησή του. Αυτό θα συμπαρασύρει και άλλα 19 επιδόματα που «συνδέονται» με τον κατώτατο μισθό. Μεταξύ αυτών είναι το επίδομα μητρότητας, που είναι ίσο με τις κατώτατες αποδοχές των μισθωτών. Στην περίπτωση αύξησης γύρω στο 5%, τότε θα αυξηθεί το επίδομα μητρότητας από τα 780 ευρώ στα 820 ευρώ.

Παίρνουν αναδρομικά το επίδομα

Ανεβαίνει ο αριθμός των δικαιούχων του επιδόματος μητρότητας. Μητέρες που είναι ελεύθερες επαγγελματίες αλλά και αγρότισσες, εφόσον, γέννησαν από τον περασμένο Σεπτέμβριο και μετά θα έχουν δικαίωμα να λάβουν την ειδική παροχή μητρότητας.

Σημειώνεται ότι η παροχή είναι διαφορετική από το επίδομα κυοφορίας και λοχείας των 150 ευρώ, που λαμβάνουν για διάστημα 4 μηνών οι μη μισθωτές – αυτό θα συνεχίσουν να το παίρνουν.

Δηλαδή, έχουν δικαίωμα μετά τη γέννα να εισπράττουν και ποσό 780 ευρώ για 9 μήνες, συνολικά 7.020 ευρώ.

Την παροχή μητρότητας μπορούν να τη διεκδικήσουν αναδρομικά όσες γυναίκες, μη μισθωτές, απέκτησαν παιδί μετά τις 24 Σεπτεμβρίου του 2023. Είναι η πρώτη φορά που θα παίρνουν την ειδική παροχή μητρότητας ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες. Θα λαμβάνουν για 9 μήνες τον κατώτατο μισθό. Επίσης, το επίδομα επεκτείνεται και σε μισθωτές μητέρες του π. ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΔΟΕΑΠ.

Όλες οι νέες μη μισθωτές, ασφαλιστικά ενήμερες μητέρες θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μητρότητας από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) ύψους 780 ευρώ για 9 μήνες.

Το επίδομα μητρότητας καταβάλλεται εφόσον η μητέρα έχει λάβει επιδότηση για κυοφορία και λοχεία από οποιοδήποτε ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό ασφάλισης μισθωτών ή άλλον φορέα ασφάλισης ασθενείας μισθωτών.

Σημειώνεται ότι πλέον το σχετικό επίδομα του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε από τους 6 στους 9 μήνες, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα μεταβίβασής του στον πατέρα.

Πληροφορίες για το επίδομα μητρότητας

Όπως αναφέρεται για το επίδομα μητρότητας:

«Θέσπιση ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες.

Η μητέρα ασφαλισμένη του e-ΕΦΚΑ, ελεύθερη επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενη ή αγρότισσα, δικαιούται ειδική παροχή προστασίας μητρότητας διάρκειας εννέα (9) μηνών, η οποία εκκινεί μετά τη λήξη του επιδόματος μητρότητας του e-ΕΦΚΑ, βάσει του άρθρου 6 του ν. 4097/2012 (Α΄ 235), και συγκεκριμένα μετά το πέρας δεκατεσσάρων (14) εβδομάδων από την επομένη του τοκετού.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) καταβάλλει στις δικαιούχους μηνιαίως ποσό ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό, κατόπιν ελέγχου ασφαλιστικής ενημερότητας.

Την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας μη μισθωτών δικαιούνται και η τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και η μη μισθωτή, που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου για τις έννοιες ‘’εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο’’ και ‘’ένταξη του παιδιού στην οικογένεια’’ ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 228 του π.δ. 80/2022 (Α’ 222).

Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά (7) μήνες από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας της παρ. 1 στον πατέρα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης. Για όσο χρόνο ο πατέρας λαμβάνει την άδεια που του έχει μεταβιβάσει η μητέρα, δικαιούται τις παροχές της παρ. 1, εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

Η καταβολή της παροχής της παρ. 1 στις αγρότισσες χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για τις ελεύθερες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενες μητέρες αξιοποιείται ο Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).

Από 1ης.1.2024 στους σκοπούς του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού προστίθεται η προστασία της μητρότητας των αυτοαπασχολούμενων και των ανεξαρτήτως απασχολούμενων μέσω της ειδικής παροχής της παρ. 1 και αυτός μετονομάζεται σε Ειδικό Λογαριασμό υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων.

Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας δικαιούνται και όσες μητέρες απέκτησαν τέκνο έως και δεκατέσσερις (14) εβδομάδες πριν από τη λήξη του έτους 2023 και ειδικότερα έως και την 24/09/2023».