«Αυξημένο» επίδομα – Ποιοι δικαιούχοι εισπράττουν 961 ευρώ

Το ειδικό επίδομα των οικοδόμων από τα από 902,43 πήγε στα 961,08 ευρώ λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού.

«Αυξημένο» επίδομα – Ποιοι δικαιούχοι εισπράττουν 961 ευρώ

«Αυξημένο» θα είναι πλέον το ειδικό επίδομα για τους οικοδόμους, που φτάνει τα 961 ευρώ, από τα 902,43 ευρώ, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ. Η καταβολή του εν λόγω επιδόματος γίνεται μέσω της ΔΥΠΑ.

Κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος (2022) θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες. Στον προβλεπόμενο αριθμό των 95-210 ημερών ασφάλισης που πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ως οικοδόμοι συνυπολογίζεται η προσαύξηση 20% καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά, δηλαδή, δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει από 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (Η.Ε.).

  • Δεν πρέπει να ήταν το έτος 2022 εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών που απασχολούσαν περισσότερους από 3 μισθωτούς.
  • Πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

  • μέσω των e-services ΔΥΠΑ
  • μέσω ΚΕΠ

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε μέσω των e-services ΔΥΠΑ είτε μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.

Ειδικό εποχικό βοήθημα

Δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και ασκούν ένα από τα κάτωθι επαγγέλματα:

οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου, χορευτή – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Επίσης δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ (άρθ. 14 παρ. 1 του Ν. 3762/09, ΦΕΚ 75Α’/15-05-2009).

Συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10.9.2023 και κατά το έτος 2022 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2023, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα εφ’ όσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 €.
Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11.9.2023 και μετά, ανεξαρτήτως του ποσού της σύνταξής τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

Δεν είναι δικαιούχοι όσοι υπηρετούν στις 10.09.2023 τη στρατιωτική τους θητεία. Αντιθέτως, όσοι κατετάγησαν προκειμένου να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία από 11.9.2023 και μετά είναι δικαιούχοι, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις.

Τα 21 επιδόματα που αυξάνονται

Αύξηση στις αποδοχές τους θα δουν δικαιούχοι συνολικά 21 επιδομάτων που χορηγούνται από e–ΕΦΚΑ, ΟΠΕΚΑ και ΔΥΠΑ. Όλες οι καταβολές έχουν προγραμματισθεί για μέσα στον Απρίλιο.

Το γεγονός αυτό οφείλεται από τη μία στην αύξηση του κατώτατου μισθού και από την άλλη, σε μεμονωμένες αποφάσεις της κυβέρνησης για αυξήσεις.

Μάλιστα, τα ποσά των αναπροσαρμογών που προκύπτουν, προσεγγίζουν ακόμη και τα 50 ευρώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα δοθούν αναδρομικά. «Αυτόματα» θα χορηγηθούν αναδρομικά ποσά έως και 1.500 ευρώ εντός του τρέχοντος μήνα σε χιλιάδες γυναίκες που απέκτησαν παιδί από την 1η Ιανουαρίου του 2023 και ύστερα. Θα λάβουν τα χρήματα όσες μητέρες υπέβαλαν αίτηση μέσα σε αυτό το διάστημα για το επίδομα γέννας.

Το επιπλέον ποσό που προκύπτει μετά την αύξηση του επιδόματος γέννησης καταβάλλεται στους δικαιούχους χωρίς αυτοί να υποβάλλουν νέα αίτηση ή να προβούν σε οιαδήποτε άλλη ενέργεια, ως εξής:

Στους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν λάβει το πλήρες ποσό του επωριδόματος γέννησης, το επιπλέον ποσό καταβάλλεται εφάπαξ τον Απρίλιο του 2024.

Στους δικαιούχους, των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η καταβολή και των δύο δόσεων του επιδόματος, το επιπλέον ποσό καταβάλλεται με την καταβολή της δεύτερης δόσης.

Αυξημένο θα χορηγηθεί και το επίδομα μητρότητας από τον Απρίλιο και έπειτα σε σύγκριση με τα ποσά που χορηγούνται σήμερα, ενώ, θα αποδοθεί και σε διευρυμένο αριθμό δικαιούχων.

Τα ποσά θα αυξηθούν μετά και από την αντίστοιχη αύξηση του κατώτατου μισθού, από τα 780 ευρώ στα 830 ευρώ.

Αναδρομικά ποσά που «αγγίζουν» ακόμη και τα 4.680 ευρώ και προκύπτουν από τις αλλαγές που έγιναν στο επίδομα μητρότητας, μπορούν να διεκδικήσουν και όσες γυναίκες έγιναν μητέρες μετά τον Σεπτέμβριο του 2023.

Πέραν όσων είχαν ήδη δικαίωμα στην ενίσχυση, μητέρες που είναι ελεύθερες επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενες, αλλά και αγρότισσες, εφόσον γέννησαν από τον Σεπτέμβριο του ’23 και έπειτα, θα έχουν δικαίωμα να λάβουν την ειδική παροχή μητρότητας.

Ποια επιδόματα αυξάνονται

– Ανεργίας: 509,7€ (από 479€)

– Εποχικό οικοδόμων: 961€ (από 902,4€)

– Μαθητείας ΟΑΕΔ: 664€ (από 624€)

– Εποχικό τουρισμού – επισιτισμού: 649,4€ (από 610€)

– Επίδομα εργασίας: 255€ (από 239,5€)

– Προγράμματα απασχόλησης: 50% – 90% κατώτ. μισθού

Παροχές:

* Προστασίας Μητρότητας: 830€ (από 780€)

* Επίδομα γονικής άδειας: 830€ (από 780€)

Αύξηση και στο δώρο του Πάσχα

Περίπου 600.000 εργαζόμενοι θα δουν αυξημένο δώρο Πάσχα λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού από 780 ευρώ στα 830 ευρώ μικτά.

Αυτό διότι το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών τη 15η ημέρα πριν το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Κατά συνέπεια οι αποδοχές αυτές θα είναι αυξημένες κατά 6,5% λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Δώρο Πάσχα, δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με την Εθνική Γενική ΣΣΕ, το οποίο καταβάλλεται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς κάθε χρόνο έως τη Μεγάλη Τετάρτη, και συγκεκριμένα φέτος έως την 1η Μαΐου. Εφέτος, ωστόσο, όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αλλά και οι άνεργοι, θα δουν αυξημένο το Δώρο Πάσχα, λόγω της αύξησης του κατώτατου.