Αλλαγή στο όριο ηλικίας – Ποιοι χάνουν το δίπλωμα οδήγησης

Η ανάκληση του δικαιώματος οδήγησης για τους 70χρονους μπορεί να είναι μια δυσάρεστη είδηση που θα επηρεάσει την κινητικότητα και την αυτονομία πολλών ατόμων σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Αλλαγή στο όριο ηλικίας - Ποιοι χάνουν το δίπλωμα οδήγησης

Είναι σημαντικό να λαμβάνεται στα υπόψη η ασφάλεια των οδηγών και των των πεζών χωρίς όμως να περιορίζει υπερβολικά η ελευθερία και την αυτονομία των ηλικιωμένων.

Νέα Προτάση της Ε.Ε. για την Ανανέωση της διπλώματος οδήγησης  στους υπερήλικες

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα νέες προτάσεις που αφορούν την ανανέωση των αδειών οδήγησης για υπερήλικους οδηγούς σε κράτη μέλη της Ε.Ε.. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία πιο ασφαλών οδικών συνθηκών με την ενίσχυση των ελέγχων και της αξιολόγησης των ικανοτήτων οδήγησης των ηλικιωμένων οδηγών καθώς αρκετοί εξ΄αυτών είναι υπεύθυνοι για τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα.

Σύμφωνα με τα προτεινόμενα μέτρα, οι οδηγοί άνω των 70 ετών θα υποχρεούνται να υποβάλλονται σε εκτενείς ιατρικούς ελέγχους κάθε πέντε χρόνια. Επιπλέον, εξετάζεται η δυνατότητα υποχρεωτικής πρακτικής εξέτασης οδήγησης για τους υπερήλικους οδηγούς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καταλληλότητά τους για τη συνέχιση της οδήγησης σε ασφαλές επίπεδο.

Μια από τις κύριες προτάσεις είναι η δυνατότητα για τους υπερήλικους οδηγούς να επιλέγουν μεταξύ μιας αυτοαξιολόγησης των οδηγικών τους ικανοτήτων και των ιατρικών ελέγχων προκειμένου να πιστοποιηθεί πως είναι κατάλληλοι να οδηγούν.

Στον αντίποδα, οι ασφαλιστικές εταιρίες υποστηρίζουν την πρόταση για ανανέωση των διπλωμάτων οδήγησης κάθε πέντε χρόνια μέσω μιας αυτοαξιολόγησης, ενώ οι Σχολές Οδηγών προτείνουν τη διεξαγωγή υποχρεωτικών μαθημάτων οδήγησης για τους υπερήλικους οδηγούς άνω των 75 ετών.

Τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φαίνεται ότι έχουν καταλήξει σε έναν συμβιβασμό για την αύξηση της οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με πηγές εντός της Κομισιόν, σχεδιάζεται η εφαρμογή πιο εκτενών και αυστηρών ιατρικών ελέγχων για οδηγούς άνω των 70 ετών, ενώ στο τραπέζι των συζητήσεων έχει τεθεί και η πρακτική εξέταση οδήγησης.

Η πρόταση αυτή ανταποκρίνεται στην ανάγκη για περαιτέρω προστασία της οδικής ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές και γνωστικές αλλαγές που συνήθως συμβαίνουν στην ηλικία αυτή. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί άνω των 70 ετών θα υποχρεούνται να υποβάλλονται σε εκτενέστερους ιατρικούς ελέγχους προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι διατηρούν τις απαραίτητες σωματικές και πνευματικές ικανότητες για την ασφαλή οδήγηση.

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει όριο ηλικίας για την άδεια οδήγησης. Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη εισαγάγει ιατρικές εξετάσεις για οδηγούς σε συγκεκριμένες ηλικίες, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια στους δρόμους.

Οι προτεινόμενες αλλαγές αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές συζητήσεις και αντιδράσεις σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. Παρά τις ενδεχόμενες δυσκολίες υλοποίησης και τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να υπάρξουν, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας παραμένει ζωτικής σημασίας για την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της.