Ανακαλούνται αυτοκίνητα Hyundai στην Ελλάδα – Ποιος ο λόγος

Αποφασίστηκε από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας η ανάκληση για προληπτικό έλεγχο συγκεκριμένου τύπου οχημάτων Hyundai.

Ανακαλούνται αυτοκίνητα Hyundai στην Ελλάδα - Ποιος ο λόγος

Προληπτικός έλεγχο για αρκετά οχήματα Hyundai που βρίσκονται στην Ελλάδα…

Όπω προκύπτει, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι η κατασκευάστρια εταιρεία HYUNDAI MOTOR COMPANY σε συνεργασία με τους εθνικούς διανομείς κα ειδικότερα την εταιρεία Hyundai ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., Γενικό Αντιπρόσωπο και Εισαγωγέα των οχημάτων Hyundai στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης για προληπτικό έλεγχο αυτοκινήτων Hyundai μοντέλα Tucson NX4e.

Πόσα αυτοκίνητα επηρεάζονται από αυτή την απόφαση

Η συγκεκριμένη καμπάνια ανάκλησης αφορά σε 132 οχήματα, παραγωγής από Μάιο 2021 ως και Μάιο 2023 που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα από τον Επίσημο Εισαγωγέα. Στα επηρεαζόμενα οχήματα, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, ενδέχεται, στην περίπτωση πλάγιας σύγκρουσης, να εμφανιστεί μη επαρκής ανάπτυξη στους αερόσακους τύπου κουρτίνας, εξαιτίας λανθασμένης τοποθέτησής τους.

Αυτό πιθανόν να επιφέρει μειωμένη παθητική ασφάλεια και κατά συνέπεια δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος τραυματισμού των επιβατών κατά την διάρκεια μιας πλάγιας σύγκρουσης. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη η διενέργεια σχετικού ελέγχου και αν χρειαστεί να γίνει αντικατάσταση των αερόσακων τύπου κουρτίνας.

Μέχρι στιγμής, στην Ελλάδα, δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των εμπλεκόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν προσωπικά και εγγράφως, μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν, ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού, στον πλησιέστερο Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Hyundai ανά την Ελλάδα, προκειμένου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να γίνει αντικατάσταση των αερόσακων τύπου κουρτίνας

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών / Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας Hyundai ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210 5507215 (αρμόδια κ. Μαρία Κατερτζιάδου) ώρες λειτουργίας 09.00 – 17.00 καθημερινά ή/και στο email: [email protected]