Ανακλήθηκε πασίγνωστο προϊόν – Μπορεί να εκραγεί

Η ενημέρωση γίνεται λόγω της ύπαρξης πιθανότητας πρόκλησης πυρκαγιάς και κατ’ επέκταση τραυματισμού του καταναλωτή (έγκαυμα), από βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση της μπαταρίας ιόντων λιθίου που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του προϊόντος.

Ανακλήθηκε πασίγνωστο προϊόν – Μπορεί να εκραγεί

Η πιθανότητα τραυματισμού των χρηστών έχει αξιολογηθεί ως «πολύ υψηλή» σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/417/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μια έκτακτη είδηση έρχεται από τη τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας καθώς το προϊόν «Lenovo USB-C laptop power bank» που ίσως έχουμε στα σπίτια μας ή στον χώρο εργασίας μας κρίθηκε άκρως επικίνδυνο λόγω κινδύνου ανάφλεξης.

Γενικότερα, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας έκανε γνωστό ότι η εταιρεία LENOVO Inc. εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης των προϊόντων «Lenovo USB-C laptop power bank» με αριθμό μοντέλου, 40ALLG2WWW παραγωγής 21/12, 22/01, 22/02, 22/03, 22/04, 22/05, 22/06 υπό την εποπτεία της Δ/νσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά στην εθελοντική ανάκληση των προϊόντων «Lenovo USB-C laptop power bank», που έχουν κατασκευαστεί την περίοδο μεταξύ 2021/12, 2022/01, 2022/02, 2022/03, 2022/04, 2022/05, 2022/06, και έχουν διατεθεί στην Ελληνική αγορά.

Ο λόγος της ανάκλησης του «Lenovo USB-C laptop power bank»

Η ανάκληση οφείλεται αφενός στη διαπίστωση από την εταιρεία LENOVO Inc. ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ανάφλεξης, αφετέρου στην ενημέρωση της εταιρείας μέσω της Κοινοποίησης RAPEX αριθμός Κοινοποίησης, A12/03007/23. Η ενημέρωση γίνεται λόγω της ύπαρξης πιθανότητας πρόκλησης πυρκαγιάς και κατ’ επέκταση τραυματισμού του καταναλωτή (έγκαυμα), από βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση της μπαταρίας ιόντων λιθίου που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του προϊόντος.

Η πιθανότητα τραυματισμού των χρηστών έχει αξιολογηθεί ως «πολύ υψηλή» σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/417/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κανένα περιστατικό ατυχήματος / βλάβης στην Ελλάδα από το συγκεκριμένο προϊόν.

Τι πρέπει να κάνουν άμεσα οι καταναλωτές

Α) καλούνται να ελέγξουν τον αριθμό μοντέλου σε σύγκριση με τα ανωτέρω στοιχεία και, εάν το προϊόν τους συμπεριλαμβάνεται στα επηρεαζόμενα, θα πρέπει να σταματήσουν τη χρήση του και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα Submit an Online Service Request – Lenovo Support US για να κανονίσουν δωρεάν αντικατάσταση του προϊόντος,

Β) καλούνται να επικοινωνούν με την εταιρεία Lenovo Inc στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected], εφόσον επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες για τη διαδικασία αντικατάστασης των προϊόντων που έχουν προμηθευτεί,

Γ) καλούνται να ενημερώσουν σχετικά τη Δ/νση Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στα τηλέφωνα 210-3893 695 & 210-3893 690.