Ανατροπή με νέα πληρωμή Fuel Pass – Ποιοι παίρνουν το επίδομα βενζίνης

Ο αποκλεισμός των δικαιούχων της ενίσχυσης του Fuel Pass οφειλόταν στη μη ένταξη των μοτοποδηλάτων έως 50 κυβικά εκατοστά στη βάση δεδομένων οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών.

Ανατροπή με νέα πληρωμή Fuel Pass - Ποιοι παίρνουν το επίδομα βενζίνης

Ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε αποδέκτης αναφορών ιδιοκτητών μοτοσυκλετών μοτοποδήλατων με κινητήρα έως 50 κυβικά εκατοστά, σχετικά με την αδυναμία λήψης της οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους καυσίμων για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2022 (Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους «fuel pass 1»).

Συγκεκριμένα, οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν επειδή ουδέποτε εισέπραξαν την προβλεπόμενη ενίσχυση, παρόλο που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Νόμου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των αναφορών, το δίκυκλο που έχουν στην κατοχή τους είναι σε κυκλοφορία, είναι ασφαλισμένο και δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας. Κατά την υποβολή του αιτήματος ενίσχυσης έλαβαν την ενημέρωση ότι δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης, επειδή δεν είναι δυνατή η επαλήθευση των υποβληθέντων στοιχείων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με έγγραφο που απέστειλε από κοινού στην Κοινωνία της Πληροφορίας, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ζήτησε την διευθέτηση του προβλήματος ώστε οι δικαιούχοι να τύχουν της αναδρομικής εφαρμογής των ευνοϊκών ρυθμίσεων του άρθρου 81 του ν. 4916/2022.

Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ πληροφόρησε την Αρχή ότι τα στοιχεία των μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων με κινητήρα έως 50 κυβικά εκατοστά δεν εντάσσονται στη Βάση Δεδομένων Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, απ΄ όπου ενημερώνεται το πληροφορικό σύστημα οχημάτων της ΑΑΔΕ, αλλά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Αστυνομικών Αρχών, με αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης και άντλησης στοιχείων για τους δικαιούχους της ενίσχυσης.

Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ 4105/30-7-2022, B΄ 4091) που αφορά την χρονική περίοδο Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022, καταβλήθηκαν στους δικαιούχους τα οφειλόμενα ποσά για την αντιμετώπιση της αύξησης κόστους καυσίμων των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022 (Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους «fuel pass 2»).

Εκκρεμεί η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2022 για το Πρόγραμμα «fuel pass 1», την οποία ακόμα δεν έχουν λάβει οι δικαιούχοι, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, ενώ τα σχετικά έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη δεν έχουν τύχει ανταπόκρισης μέχρι σήμερα.