ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο ΣΕΚΕΕ υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο ΣΕΚΕΕ υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, προχώρησαν σήμερα το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ανάδειξη και την εξωστρέφεια των επιτευγμάτων του χώρου της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας σε έναν τομέα υπηρεσιών με όλο και μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο.

Ο πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ Αιμίλιος Περδικάρης, σε δηλώσεις του επισήμανε ότι η συμφωνία με τον ΣΕΚΕΕ έχει διττό στόχο. Αφενός να προβάλλει και να αναδείξει την καινοτομία του ελληνικού οικοσυστήματος και των εφαρμογών του, πίσω από τις οποίες βρίσκονται οι ελληνικές επιχειρήσεις. Αφετέρου και το ίδιο το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ως δημοσιογραφικός φορέας, να επενδύσει στην καινοτομία, καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί προτεραιότητα του, με τα πρώτα βήματα να ξεδιπλώνονται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ Μάνος Μακρομάλλης, επισήμανε ότι η συμφωνία με το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι ένα σημαντικό βήμα που θα βοηθήσει τον Σύνδεσμο και τα μέλη του να αποκτήσουν μεγαλύτερη δημοσιότητα στο ευρύτερο κοινό. Είναι σημαντικό ότι προχωρήσαμε σε μια συνεργασία με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη λογική ότι αγκαλιάζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία και το ίδιο, επενδύοντας σε αυτόν τον τομέα, με αποτέλεσμα να κατανοεί το έργο που κάνουμε ως Σύνδεσμος, είπε ο κ. Μακρομάλλης.

Ιδιαίτερο πεδίο άμεσου, κοινού ενδιαφέροντος και δημοσίου συμφέροντος, αποτελούν τα θέματα προώθησης της ελληνικής επιχειρηματικότητας εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και στην ενδυνάμωση του εμπορικού ρόλου της χώρας μας στο εξωτερικό. Με βάση το Μνημόνιο Συνεργασίας το ΑΠΕ-ΜΠΕ θα αναλάβει ρόλο Media Partner του ΣΕΚΕΕ και θα προσφέρει τη συνεργασία του, με τη συμμετοχή στελεχών του, σε προγράμματα ενημέρωσης- επιμόρφωσης των μελών του ΣΕΚΕΕ για θέματα επικοινωνίας και προβολής. Θα αναζητηθεί επίσης κοινό πεδίο συνεργειών, με γνώμονα την ενίσχυση του έργου του ΣΕΚΕΕ, όπως και την ενίσχυση του ενημερωτικού ρόλου του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο ΣΕΚΕΕ θα επιδιώξουν την κατάρτιση και υλοποίηση συνεργασιών με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, ακαδημαϊκά, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα και φορείς Δημοσίου, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας κοινής υποβολής προτάσεων σε ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη τους.

Ο ΣΕΚΕΕ-Σύνδεσμος Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος- ιδρύθηκε αρχικά σαν Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος το 2010, από 32 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας οι οποίες δημιουργούν εφαρμογές και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας κυρίως για συσκευές κινητών τηλεφώνων. Σήμερα, ο ΣΕΚΕΕ εκπροσωπεί έναν δυναμικό κλάδο με περισσότερες από 75 επιχειρήσεις που παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 4.000 εργαζομένους, μεταξύ των οποίων 1.000 επιστήμονες υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, έχουν συνολικό κύκλο εργασιών περί τα 400 εκατ. ευρώ και διαθέτουν παρουσία σε 40 χώρες. Ο κλάδος είναι ίσως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος στην Ελλάδα, με αυξανόμενη συνεισφορά στο εθνικό ΑΕΠ. Έχει ισχυρή τεχνολογική βάση και βασίζεται στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, καθώς συνδυάζει αναδυόμενες και ποικίλες τεχνολογίες. Τα μέλη του ΣΕΚΕΕ, όπως επισημαίνεται στην ιστοσελίδα του, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν το νέο κύμα καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας, έχοντας παράλληλα και κοινωνικό αντίκτυπο.