Απίστευτα πράγματα! «Χάθηκαν» καταθέσεις άνω των 4,5 δισ. ευρώ

Η παρατεταμένη ακρίβεια και οι περιορισμένες αυξήσεις στα εισοδήματα των εργαζομένων δυστυχώς οδήγησαν σε περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος.

Απίστευτα πράγματα! «Χάθηκαν» καταθέσεις άνω των 4,5 δισ. ευρώ

Αυτό είναι εμφανές από τη μείωση των καταθέσεων των πολιτών στις τράπεζες, καθώς οι αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις απομυζούν σταδιακά τα χρήματα που με κόπο και στερήσεις αποταμίευσαν τα νοικοκυριά.

Επιπλέον, η αυξημένη φορολογία και το ακριβό κόστος ζωής  επηρεάζει την οικονομική κατάσταση των πολιτών, επιβάλλοντάς τους να περιορίσουν τις άσκοπες δαπάνες τους ή να κάνουν οικονομία ακόμη και στα είδη πρώτης ανάγκης.

Η δεινή αυτή κατάσταση είναι άκρως ανησυχητική, καθώς η ελάττωση του διαθέσιμου εισοδήματος επηρεάζει την οικονομική σταθερότητα των νοικοκυριών φέρνοντας σε απόγνωση τη μέση ελληνική οικογένεια.

Η μείωση των καταθέσεων στο πρώτο τρίμηνο του 2024, σε συνδυασμό με την αύξηση των εισφορών στο τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει το τέλος της περιόδου της αύξησης των καταθέσεων που ξεκίνησε το 2018. Η δυνατότητα αύξησης των καταθέσεων από τους ελληνικούς φορολογούμενους φαίνεται να έχει φθάσει σε ένα σημείο κορεσμού καθώς πλέον τα χρήματα δεν επαρκούν.

Επιπλέον, η αύξηση των εισφορών στο τραπεζικό σύστημα μπορεί να οφείλεται σε προσπάθειες από το κράτος ή άλλους οικονομικούς παράγοντες να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες ή να διαχειριστούν χρεοκοπία.

Οι πολίτες πιθανόν να περιορίζουν τις καταθέσεις τους λόγω των αναφερόμενων δυσκολιών και της αβεβαιότητας που καλούνται να διαχειριστούν μέσα από την καθημερινότητά τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι πολίτες ενδέχεται να εξοικονομούν περισσότερα κεφάλαια ή να επιλέγουν άλλες μορφές αποταμίευσης ή επενδύσεων.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την Τράπεζα της Ελλάδος

Συνολικά το ύψος καταθέσεων στο τέλος Μαρτίου διαμορφώνεται στα 190,253 δισ. ευρώ, ενώ στο τέλος του 2023 ήταν στα 194,788 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων ανέρχονται στο τέλος του περασμένου έτους στα 44,024 δισ. ευρώ, ενώ στο τέλος του περασμένου μήνα ήταν στα 41,600 δισ., μειωμένες δηλαδή κατά 2,424 δισ. ή ποσοστό 5,5%.

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις των νοικοκυριών, εδώ τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα αλλά σίγουρα η τάση είναι ανάλογη. Ειδικότερα στο τέλος του περασμένου μήνα ήταν στα 144,626 δισ. ευρώ, ενώ στο τέλος Δεκεμβρίου του 2023 ήταν στα 146,626 δισ. ευρώ, μείωση δηλαδή 1,728 δισ. ευρώ ή ποσοστό 1,1%.

Και όλα τα παραπάνω παρά το γεγονός ότι ο Μάρτιος ήταν ένας ιδιαίτερα θετικός μήνας από την πλευρά εισροής κεφαλαίων στο σύστημα.

Συγκεκριμένα, η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 957 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο του 2024, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,803 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2024.

Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Μείωση κατά 718 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Μάρτιο του 2024, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 737 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -24,5% από -10,2% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Αύξηση κατά 1,675 δισ. ευρώ παρουσίασαν, τον Μάρτιο του 2024, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι μείωσης κατά 1,067 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 2,6% από 3% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 1,278 δισ. ευρώ παρουσίασαν, τον Μάρτιο του 2024, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 911 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 1,6% από 2,4% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 1,507 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 536 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 229 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 374 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 396 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Μάρτιο του 2024, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά 156 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 2,9% από 3,1% τον προηγούμενο μήνα.