Απόφαση βόμβα για συντάξεις – Ποιοι θα πάρουν 400 ευρώ

Έχουμε απόφαση βόμβα, η οποία αφορά τις συντάξεις, καθώς ορισμένοι συνταξιούχοι αναμένεται να λάβουν συνολικά 400 ευρώ.

Απόφαση βόμβα για συντάξεις - Ποιοι θα πάρουν 400 ευρώ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, έχουμε μια απόφαση βόμβα όσον αφορά τις συντάξεις, καθώς ένα μέρος των συνταξιούχων θα λάβουν συνολικά το ποσό των 400 ευρώ.

Από εκεί και πέρα το Δικαστήριο, με την 593-4/2024 απόφασή του, εντάσσει τους οφειλέτες των Ταμείων που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, λόγω χρεών, στην ίδια κατηγορία με τους ανασφάλιστους υπερήλικες.

Επιπλέον η προϋπόθεση «να μη λαμβάνουν ή να μη δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης», που ισχύει για τους ανασφάλιστους, προκειμένου να πάρουν το επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ.

Απόφαση βόμβα με τις συντάξεις – Δείτε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες

«Πράσινο φως» για σύνταξη ανασφάλιστου με ποσό 399,54 ευρώ σε οφειλέτες του ΕΦΚΑ που, λόγω χρεών, αδυνατούν να πάρουν κανονική σύνταξη ανάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας

Το Δικαστήριο, με την 593-4/2024 απόφασή του, εντάσσει τους οφειλέτες των Ταμείων που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, λόγω χρεών, στην ίδια κατηγορία με τους ανασφάλιστους υπερήλικες που δικαιούνται την προνοιακή σύνταξη του ΟΠΕΚΑ, το πλήρες ποσό της οποίας ανέρχεται στα 399,54 ευρώ για το 2024.

Σύμφωνα με την ερμηνεία που κάνει το ΣτΕ στη σχετική διάταξη του νόμου 4093/2012, η προϋπόθεση «να μη λαμβάνουν ή να μη δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης», που ισχύει για τους ανασφάλιστους, προκειμένου να πάρουν το επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, συντρέχει και στα πρόσωπα που δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται σύνταξη, λόγω χρεών.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, η προϋπόθεση για τη λήψη της σύνταξης από ανασφάλιστους υπερήλικες, που είναι να μη λαμβάνουν ή να μη δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, συντρέχει και όταν οι ενδιαφερόμενοι είναι ασφαλισμένοι που δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη από τον φορέα τους, λόγω του ότι έχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες υπερβαίνουν το εκάστοτε οριζόμενο από το νόμο κατώτατο όριο οφειλών που συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τη σύνταξη και τις οποίες αδυνατούν να εξοφλήσουν.

Το όριο συμψηφισμού χρεών με σύνταξη είναι ως τις 30.000 ευρώ για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ με χρέη από εργοδοτικές και ατομικές εισφορές, καθώς και από πλασματικά έτη, και ως 6.000 ευρώ για χρέη προς τον ΟΓΑ.

Η απόφαση του ΣτΕ σημαίνει ότι οι οφειλέτες με χρέη ως 30.000 ευρώ (ΕΦΚΑ) και ως 6.000 ευρώ (ΟΓΑ) δικαιούνται σύνταξη, καθώς οι οφειλές τους συμψηφίζονται με τη σύνταξη που θα λάβουν, ενώ αν τα χρέη τους υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ ή 6.000 ευρώ, αντίστοιχα, δικαιούνται να λάβουν τη σύνταξη του ανασφάλιστου από τον ΟΠΕΚΑ.

Μέχρι πρότινος, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ δέχονταν αιτήσεις για σύνταξη ανασφάλιστου από οφειλέτες που, λόγω χρεών, δεν έπαιρναν κανονική σύνταξη, αλλά εσχάτως πολλές από αυτές τις αιτήσεις έμπαιναν σε λίστα αναμονής με το πρόσχημα ότι τα ένσημα των οφειλετών επαρκούν για να τους δώσουν την κανονική τους σύνταξη, εφόσον τακτοποιήσουν τις οφειλές τους.

Με την απόφαση του ΣτΕ όμως ουδείς υπάλληλος του ΟΕΠΕΚΑ μπορεί πλέον να κωλυσιεργεί την έκδοση σύνταξης ανασφάλιστου και σε οφειλέτες του ΕΓΦΚΑ με χρέη πάνω από 30.000 ευρώ ή 6.000 ευρώ για τον ΟΓΑ.

Έτσι, όσοι ασφαλίστηκαν αλλά δεν συμπληρώνουν τα 15 χρόνια με πληρωμένες εισφορές για να πάρουν κανονική σύνταξη από τον ΕΦΚΑ αποκτούν δικαίωμα για να πάρουν τη σύνταξη του ανασφάλιστου που χορηγείται στο 67ο έτος της ηλικίας τους με εισοδηματικά κριτήρια.

Οι οφειλέτες με χρέη άνω των 30.000 ευρώ ή των 6.000 ευρώ (για ΟΓΑ) μπορούν μετά την απόφαση του ΣτΕ να υποβάλουν αιτήσεις για σύνταξη 399,54 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ, εφόσον το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο δεν υπερβαίνει τις 4.320 ευρώ και στην περίπτωση έγγαμων τις 8.640 ευρώ. Επίσης η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ, ενώ το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας τους (επιβατικά Ι.Χ., Μ.Χ. αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

Σύνταξη ανασφάλιστου λαμβάνουν πάνω από 28.000 δικαιούχοι (28.054 ήταν τον Δεκέμβριο του 2023), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52,3% μέσα σε έναν χρόνον καθώς τον Δεκέμβριο του 2022 το επίδομα καταβαλλόταν σε 18.416 δικαιούχους.