«Αποκλειστικό» επίδομα 1.297 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η αύξηση του ειδικού επιδόματος που αφορά στους σμυριδεργάτες αποτελεί θετική είδηση για τους δικαιούχους. Το νέο ποσό ανέρχεται στα 1.297,50 ευρώ, από 1.219,40 καθώς η αύξηση των μισθών συνέβαλε αυτόματα και στην αύξηση των επιδομάτων. 

«Αποκλειστικό» επίδομα 1.297 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το ειδικό εποχικό βοήθημα καθιερώνεται για επαγγελματίες που δεν μπορούν να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους λόγω της εποχικότητας της απασχόλησής τους. Το βοήθημα αυτό καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) και η καταβολή του γίνεται σε ετήσια βάση. Το ύψος του βοηθήματος εξαρτάται από τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ο δικαιούχος.

Οι δικαιούχοι για το ειδικό αυτό επίδομα είναι οι σμυριδεργάτες, και υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις για τη χορήγησή του:

 • Να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 έως 240 ημερομίσθια ασφάλισης στην ειδικότητά τους κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
 • Να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού του οικείου κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του επιδόματος.

Αυτές οι προϋποθέσεις έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι οι δικαιούχοι πληρούν τα κατάλληλα κριτήρια πριν λάβουν το επίδομα.

Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του ειδικού επιδόματος περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 έως 240 ημερομίσθια ασφάλισης στην ειδικότητά τους κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
 • Έχουν την ιδιότητα του μισθωτού στον οικείο κλάδο κατά την περίοδο καταβολής του επιδόματος.

Η ιδιότητα του μισθωτού μπορεί να αποδεικνύεται με τους παρακάτω τρόπους:

 • Από ενεργό εργασιακή σχέση ή βεβαιωμένες ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα του κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του επιδόματος.
 • Από ενεργό δελτίο ανεργίας το οποίο εκδόθηκε μετά από λύση εργασιακής σχέσης σε οικείο κλάδο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει απασχόληση σε άλλη ειδικότητα. Σε περίπτωση διαγραφής του δελτίου λόγω ασθένειας βεβαιωμένης από τον ασφαλιστικό φορέα, θεωρείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις.
 • Επίσης, θα πρέπει να μην έχουν συμμετάσχει/συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της ΔΥΠΑ από τα οποία λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα.
 • Για όλες τις κατηγορίες εκτός από τους οικοδόμους, να μην συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος (10.9 – 30.11), ανεξαρτήτως του αν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε τακτική επιδότηση ή όχι.
 • Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής, να μην είναι περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα, για όλες τις κατηγορίες εκτός των οικοδόμων.
 • Να μην έχουν συμμετάσχει/συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α (τ. ΟΑΕΔ) από τα οποία λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα (παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων περιλαμβάνεται στο έτος 2023.
 • Τέλος, για όλες τις κατηγορίες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ