ΑΣΕΠ: Μπαράζ προσλήψεων στο Δημόσιο χωρίς γραπτό διαγωνισμό

Η νέα πολυπροκήρυξη θα αφορά απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε διάφορους φορείς του δημοσίου τομέα. Ο εν λόγω διαγωνισμός θα εκδοθεί εντός του Μαρτίου.

ΑΣΕΠ: Μπαράζ προσλήψεων στο Δημόσιο χωρίς γραπτό διαγωνισμό

Σχεδόν έτοιμη για έκδοση είναι η νέα προκήρυξη μαμούθ του ΑΣΕΠ μέσω της οποίες προβλέπονται να πραγματοποιηθούν 1.850 μόνιμες προσλήψεις σε όλο το Δημόσιο χωρίς γραπτό διαγωνισμό.

Η νέα προκήρυξη προβλέπει 1.850 μόνιμες προσλήψεις στο σύνολο του Δημοσίου και αφορά αποκλειστικά υποψηφίους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δηλαδή τους υποψηφίους που διαθέτουν οποιουδήποτε τύπου απολυτήριο Λυκείου ή ΙΕΚ.

Ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη «μαμούθ» στο δημόσιο θα «σπάσει» στα δύο

Ο αριθμός των θέσεων θα προκύψει από τις εγκρίσεις του Υπουργικού Συμβουλίου των δύο προηγουμένων ετών στον οποίο αναμένεται να προστεθούν και οι χιλιάδες εγκρίσεις του 2024.

Για την κατηγορία ΔΕ τα δύο τελευταία έτη υπάρχουν 1.820 θέσεις οι οποίες δεν μπήκαν σε κάποια “Κ”. Ανάλογος είναι ο αριθμός και για την ΥΕ.

Τα κριτήρια της πρόσληψης στο δημόσιο

Με το σύστημα των μορίων και την εφαρμογή των κριτηρίων ΑΣΕΠ θα γίνουν οι 4.000 μόνιμες προσλήψεις ΔΕ και ΥΕ σε ολόκληρο το Δημόσιο.

Για την κατηγορία ΔΕ τα βασικά κριτήρια πρόσληψης θα είναι:

  • Βαθμός τίτλος σπουδών (Λυκείου, ΤΕΕ ή πιστοποιημένου ΙΕΚ)
  • Δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ (για διοικητικές θέσεις)
  • Γνώση ξένων γλωσσών
  • Συναφής εμπειρία με το αντικείμενο των θέσεων

Για την κατηγορία ΥΕ τα κριτήρια επιλογής είναι:

  • Απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
  • Χρόνος ανεργίας
  • Χρόνος εμπειρίας
  • Αριθμός ανήλικων τέκνων
  • Ιδιότητες ΑμεΑ

Μόνιμες προσλήψεις χωρίς όρια ηλικίας

Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι των βαθμίδων εκπαίδευσης ΔΕ και ΥΕ χωρίς όριο ηλικίας.

Στην πραγματικότητα, συμμετέχουν οι υποψήφιοι ηλικίας 18–65 ετών. Αυτό συμβαίνει για όλες τις προκηρύξεις μονίμων (“Κ”) του ΑΣΕΠ.

Πώς θα υποβάλετε την αίτησή σας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον κόμβο του ΑΣΕΠ 

Για την συγκεκριμένη προκήρυξη, όπως και για κάθε προκήρυξη μονίμων, το ΑΣΕΠ θα ανοίξει ειδική πλατφόρμα στον ηλεκτρονικό του κόμβο.

Σημειώστε ότι σε πρώτη φάση θα γίνει η υποβολή της αίτησης και σε δεύτερη -εφόσον ζητηθούν με νεότερη ανακοίνωση του ΑΣΕΠ- η υποβολή των δικαιολογητικών.