ΑΣΕΠ: Προσλαμβάνονται 1.213 μόνιμοι στη Δημοτική Αστυνομία – Πώς θα κάνετε αίτηση

Βγήκε η προκήρυξη για τις μόνιμες προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία. Δείτε  πότε ξεκινούν οι αιτήσεις. 

ΑΣΕΠ: Προσλαμβάνονται 1.213 μόνιμοι στη Δημοτική Αστυνομία - Πώς θα κάνετε αίτηση

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την Δημοτική Αστυνομία (1Κ/2024) μέσω της οποίας θα καλυφθούν 1.213 μόνιμες θέσεις.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, η κατανομή έχει ως εξής:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες οκτώ (208) θέσεις. Κλάδων: ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ, ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΠΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΠΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), διακόσιες δεκαοκτώ (218) θέσεις. Κλάδων: ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΤΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΤΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)

Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), επτακόσιες ογδόντα επτά (787) θέσεις. Κλάδων: ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΕ23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ, ΔΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ), ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δημοτική αστυνομία -Τα όρια ηλικίας και τα βασικά κριτήρια για τους υποψηφίους

Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1989 έως και το έτος 2004 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ήτοι να έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20ό) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο (35ό) έτος. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ορίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο ηλικίας και η 31η Δεκεμβρίου για το ανώτατο όριο ηλικίας [παρ. 2α του άρθρου 9 του ν. 5003/2022(Α’ 30)].

Να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63 μ.) οι γυναίκες και ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70 μ.) οι άνδρες [παρ. 2β του άρθρου 9 του ν. 5003/2022(Α’ 30)].

Οι αθλητικές δοκιμασίες για τη Δημοτική Αστυνομία

Οι υποψήφιοι που κρίνονται κατάλληλοι υγειονομικά υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Δρόμο 100 μ. σε χρόνο δεκαέξι δευτερολέπτων [16’’ (μία προσπάθεια)].
 • Δρόμο 1.000 μ. σε χρόνο τεσσάρων λεπτών και είκοσι δευτερολέπτων [4 και 20’’ (μία προσπάθεια)].
 • Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον ενός μέτρου [1.00 μ. (τρεις προσπάθειες)].
 • Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον τριών μέτρων και εξήντα εκατοστών [3,60 μ. (τρεις προσπάθειες)].
 • Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον τεσσερισήμισι μέτρων (4,50 μ.), ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι) [παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 5003/2022(Α’ 30)].
 • Σε περίπτωση που υποψήφιος, κατά την εξέτασή του σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, παρουσιάσει κώλυμα ή τραυματισθεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, οφείλει να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος τον παραπέμπει στον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό. Εφόσον η πάθηση – τραυματισμός ή το κώλυμα βεβαιωθεί από τον παριστάμενο υπηρεσιακό γιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται να χορηγήσει στον υποψήφιο αναβολή εξέτασης σε άλλη ημερομηνία, μια μόνο φορά και για εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Συγκέντρωση δικαιολογητικών
 • Μητρώο ΑΣΕΠ πριν ή μετά την αίτηση

ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Τα προσόντα που κρίνουν τον διορισμό

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στις 3 βασικές ενότητες (επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου)
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Lower) ή το αντίστοιχο για τη γαλλική γλώσσα
 • Κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας ή δίκυκλης μηχανής, πενήντα (50) τουλάχιστον κυβικών εκατοστών
 • Να έχουν ύψος 1,63 μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άντρες. Για την υψομέτρηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πάρουν βεβαίωση ορθοπεδικού (δημόσιου ή ιδιώτη).

ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Ολόκληρη η προκήρυξη ΕΔΩ 

Δημοτική αστυνομία  – Οι αρμοδιότητές της

Η Δημοτική Αστυνομία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των δημόσιων χώρων της πόλης, την εξασφάλιση της λειτουργικότητας της, καθώς και για την γενική ασφάλεια των πολιτών. Οι αρμοδιότητες της, σύμφωνα με το νόμο 5003/2022, είναι πάρα πολλές.

Ενδεικτικά ελέγχει:

 • Την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούν στην κίνηση, στη στάση και στάθμευση, καθώς και στην ελεγχόμενη στάθμευση οχημάτων.
 • Την τήρηση των διατάξεων περί επιγραφών και διαφημίσεων, σύμφωνα με το άρθρο.
 • Την τήρηση των κανόνων περί απαγόρευσης εκπομπών, ρύπων, θορύβων κ.λπ.
 • Την τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας πεζών και την τήρηση της συμπεριφοράς των οδηγών προς τους πεζούς.
 • Την ηχορύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε δώματα ή υπαίθριους χώρους κτιρίων.
 • Την τήρηση των υποχρεώσεων για εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς, καθώς και στην απαγόρευση κατάληψης τμήματος οδού και πεζόδρομου.
 • Την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στα ζώα συντροφιάς (ν. 4830/2021, Α΄ 169).
 • Την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την υπαίθρια διαφήμιση, το υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.
 • Την ύπαρξη οικοδομικών αδειών και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την ασφάλεια από τις επικίνδυνες οικοδομές
 • Την τήρηση των νόμων περί προϊόντων καπνού και αλκοολούχων ποτών,
 • Το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών καταστημάτων και
 • Τη λειτουργία εποχικών υπαίθριων αγορών και λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
 • Προστατεύει τη δημοτική περιουσία από πράξεις φθοράς ξένης ιδιοκτησίας,
 • Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις σε καταστήματα ή επιχειρήσεις αρμοδιότητας του οικείου δήμου.
 • Συμμετέχει στην εφαρμογή σχεδίων για την πολιτική προστασία, υποστηρίζοντας το έργο του οικείου Δήμου σε μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας.