Μπαμ από την Πειραιώς: Ανακοινώνει νέα… τράπεζα

Στη τελική ευθεία έχει μπει η αδειοδότηση της Snappi, της νέας ψηφιακής τράπεζας από την Πειραιώς. Να υπογραμμισθεί πως αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα, καθώς η τελευταία τραπεζική άδεια εκδόθηκε πριν από 20 χρόνια.

Μπαμ από την Πειραιώς: Ανακοινώνει νέα... τράπεζα

Η εταιρεία Shnappi (θυγατρική της Πειραιώς) συστάθηκε στα Ιωάννινα, στις 16 Ιουνίου του 2022 με αποκλειστικό μέτοχο την Natech και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 5.998.439 ευρώ. Εξ αυτών το 1 εκατ. ευρώ καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από την Natech και τα υπόλοιπα 4,99 εκατ. ευρώ με εισφορά εις είδος. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ με αριθμό 164679129000 και η διάρκειά της είναι αορίστου χρόνου και τα γραφεία θα βρίσκονται στην Σταδίου 49 στο κέντρο της Αθήνας.

Να σημειωθεί πως ο φάκελος της Snappi έχει μεταβιβαστεί ήδη στη Φρανκφούρτη και το «πράσινο φως» αναμένεται εντός των επόμενων μηνών -πιθανότατα έως τον Ιούνιο. Πηγές κοντά στο εγχείρημα αναφέρουν ότι εντός 100 ημερών από τη λήψη της άδειας, η neo bank θα είναι έτοιμη να ξεκινήσει τη λειτουργία της στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά.

Ο σκοπός της εταιρείας Shnappi της Πειραιώς 

Η διενέργεια κάθε απαιτούμενης προπαρασκευαστικής εργασίας ή δραστηριότητας για την λήψη άδειας λειτουργίας της εταιρείας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές ως πιστωτικό ίδρυμα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή καινοτόμων ψηφιακών τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις και τη χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών αιχμής, καθώς και στην παροχή πρόσβασης σε ψηφιακές τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα μέσω του μοντέλου Banking-as-a-service (Baas).

β) η ανάπτυξη, παραγωγή, διάθεση, αδειοδότηση χρήσης και υποστήριξης με οποιονδήποτε
τρόπο λογισμικού, εφαρμογών λογισμικού, πολυμέσων και εν γένει ηλεκτρονικών
εφαρμογών και συστημάτων για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

γ) η ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών κατευθύνσεων της με αυτούς της κοινωνικής
προόδου και αλληλεγγύης, της υψηλής και σταθερής οικονομικής ανάπτυξης, της χρήσης
άριστων εργασιακών πρακτικών, της υπεύθυνης χρήσης φυσικών πόρων και της προαγωγής
του πολιτισμού και των επιστημών, καθώς και της διάδοσης και προώθησης της εφαρμογής
της τεχνολογίας στο χρηματοοικονομικό κλάδο (fintech). Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία μέσω προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορεί να αναπτύσσει ερευνητικές,
εκπαιδευτικές και κοινωφελείς δραστηριότητες.

Στις 30/09/2022, η Εταιρεία κατέθεσε στην Τράπεζα της Ελλάδος την αίτηση και τον φάκελο αδειοδότησης πιστωτικού ιδρύματος με βάση την κείμενη νομοθεσία. Η διαδικασία
αξιολόγησης, τόσο από την Τράπεζα της Ελλάδος όσο και από τον Single Supervisory
Mechanism της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι σε εξέλιξη.

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
της εταιρείας στις 23 Μαΐου 2023, υπό την έγκριση της Γενική Συνέλευσης των μετόχων της
Εταιρείας.

Το  Διοικητικό Συμβούλιο της Shnappi θυγατρικής της Πειραιώς

● Μεγάλου Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ.
● Ναυρόζογλου Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
● Λιτσικάκης Δημήτριος – Διευθύνων Σύμβουλος
● Αντωνίου Χαράλαμπος – Μέλος Δ.Σ
● Λιακόπουλος Γεώργιος – Μέλος Δ.Σ
● Blades Alexander – Μέλος Δ.Σ
● Κουτεντάκης Βασίλειος – Μέλος Δ.Σ

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται
από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της η οποία καθορίζει το χρόνο της θητείας τους
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τη μέγιστη
επιτρεπόμενη από τον νόμο.

Επικεφαλής του εν λόγω εγχειρήματος έχει οριστεί νέα διευθύνουσα σύμβουλος – μεταγραφή από το εξωτερικό- η οποία αντικαθιστά τον Δημήτρη Λιτσικάκη που αποχώρησε τον περασμένο Ιούνιο συνεχίζοντας να παρέχει τις υπηρεσίες του στην τράπεζα Πειραιώς. Η επιλογή της νέας CEO – το όνομα της οποίας δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό – σηματοδοτεί την εξωστρέφεια του νέου οργανισμού και πληροί τις προϋποθέσεις του έμπειρου τραπεζικού στελέχους με γνώση του κλάδου των Fintech και Fit & Proper -προϋπόθεση για να επισπευστεί ακόμη περισσότερο η αδειοδότηση από τη Φρνακφούρτη, αναφέρει δημοσίευμα της ιστοσελίδας Capital.gr.

Τί θα προσφέρει στους πελάτες η Snappi – θυγατρική της Πειραιώς

Με το εγχείρημά της αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια αμιγώς ψηφιακή τράπεζα η οποία θα δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά ευρύτερα. Απαλλαγμένη από τις αγκυλώσεις του παραδοσιακού τραπεζικού κλάδου, η Snappi θα προσφέρει στους χρήστες της μια αμιγώς digital εμπειρία σε μια σειρά από προϊόντα, τα οποία θα εκτείνονται από τις συναλλαγές έως τις καταθέσεις και τις πιστώσεις.

Θα παρέχει, δηλαδή ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων ήδη από την πρώτη μέρα της λειτουργίας της, το οποίο σταδιακά θα εμπλουτίζονται με επιπλέον καινοτόμες λύσεις για τους πελάτες της ψηφιακής τράπεζας. Σε αυτά περιλαμβάνονται προϊόντα όπως το «Buy Now Pay Later», καθώς και λογαριασμοί overdraft για ιδιώτες και επαγγελματίες με έμφαση στην εμπειρία του χρήστη.