Μπήκαν τα πρόστιμα! Το χέρι στην τσέπη «Χωριάτικο», «Απολλώνιον» και «Βενέτης»

Σε τρεις από τις μεγαλύτερες αλυσίδες φούρνων στη χώρα μας μπήκαν πρόστιμα από το κράτος.

Μπήκαν τα πρόστιμα! Το χέρι στην τσέπη «Χωριάτικο», «Απολλώνιον» και «Βενέτης»

Μπήκαν πρόστιμα σε «Χωριάτικο», «Απολλώνιον» και «Βενέτης» από την Περιφέρεια Αττικής.

Τι θα κληθεί να πληρώσει κάθε αλυσίδα και για ποιο λόγο;

Τα πρόστιμα και για τις τρεις αλυσίδες

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση «ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕΤ» για τους παρακάτω λόγους:

«Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας την 06.03.2024 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης με πινακίδα «ΒΕΝΕΤΗΣ» που βρίσκεται στην οδό Λαζαράκη 3 και Αγ.Κων/νου 1 στην Γλυφάδα ΤΚ 16675, διαπιστώθηκε ότι δύο είδη/κωδικοί προϊόντων στο ράφι έκθεσης/πώλησης δεν έφεραν πινακίδα με την απαιτούμενη ένδειξη ότι ήταν κατεψυγμένα, και σε δύο είδη/ με απουσία πινακίδας τιμής πώλησης, κατά παράβαση αντίστοιχα, του άρθρου 2§1Δ του Κεφαλαίου 1 και του άρθρου 2Α του Κεφαλαίου 1Α της Υ.Α. 91354/17 Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 4, 6 και 7 του ν.4177/13».

Επιπλέον, επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ στην επιχείρηση «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ» γιατί:

«Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας την 05.03.2024 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης με πινακίδα «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ» που βρίσκεται στην Λαζαράκη & Άλσους 1 στην Γλυφάδα ΤΚ 16675, διαπιστώθηκε ότι δύο είδη/κωδικοί προϊόντων στο ράφι έκθεσης/πώλησης δεν έφεραν πινακίδα με την απαιτούμενη ένδειξη ότι ήταν κατεψυγμένα, και ένα είδος με απουσία πινακίδας τιμής πώλησης, κατά παράβαση αντίστοιχα, του άρθρου 2§1Δ του Κεφαλαίου 1 και του άρθρου 2Α του Κεφαλαίου 1Α της Υ.Α. 91354/17 Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 4, 6 και 7 του ν.4177/13.

Τέλος, η Περιφέρεια Αττικής επέβαλε πρόστιμο 500 ευρώ στην επιχείρηση «ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Ι.Κ.Ε» γιατί:

«Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας την 06.03.2024 στο κατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης με πινακίδα «ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ», διαπιστώθηκε ότι σε ένα είδος/κωδικό προϊόντος στο ράφι έκθεσης/πώλησης απουσία αναγραφής του βάρους ανά τεμάχιο και της τιμής κιλού, κατά παράβαση του άρθρου 26§3 των της Υ.Α. 91354/17 Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 4, 6 και 7 του ν.4177/13.