ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για έξι θέσεις εργασίας- Προσοχή στην καταληκτική ημερομηνία

Τρέχουν» οι αιτήσεις συμμετοχής για προσλήψεις στη ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. σχετικά με για την κάλυψη έξι θέσεων, μηχανικών και ενός απόφοιτου περιβάλλοντος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024.

ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για έξι θέσεις εργασίας- Προσοχή στην καταληκτική ημερομηνία

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.– Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» είναι ο πρώτος Αναπτυξιακός Οργανισμός που ιδρύθηκε στην Κρήτη την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 με την υπογραφή του Καταστατικού του στις Αρχάνες, όπου βρίσκεται η έδρα του.

Πρώτος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κώστας Φασουλάκης, με αντιπροέδρους τον Δήμαρχο Ανωγείων κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη και τον Δήμαρχο Φαιστού κ. Γρηγόρη Νικολιδάκη. Διευθύνων σύμβουλος ορίστηκε ο κ. Γιώργος Μαυρογιάννης, Οικονομολόγος.

ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για έξι θέσεις – Αμοιβή έως 15.000€

Η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (ΣΜΕ) με έξι άτομα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της από 08 Μαρτίου 2024 προγραμματικής σύμβασης για το έργο: «Επικαιροποίηση-εκπόνηση μελετών των υποέργων 1 και 2 του έργου ‘”SUB. 1.2.9 Βελτίωση Προσβασιμότητας και Αναβάθμιση Υποδομών του Δικταίου Άντρου”».

Οι θέσεις εργασίας στην ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ

 • Ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με αντικείμενο την τοπογραφική μελέτη.
 • Ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με αντικείμενο την αρχιτεκτονική μελέτη.
 • Ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με αντικείμενο τη γεωτεχνική μελέτη.
 • Ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με αντικείμενο τη στατική μελέτη.
 • Ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με αντικείμενο τις Η/Μ μελέτες.
 • Ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος με αντικείμενο τη περιβαλλοντική μελέτη.
 • Ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών με αντικείμενο την τοπογραφική μελέτη.
 • Ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με αντικείμενο τις αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με αντικείμενο τη γεωτεχνική μελέτη
 • Ένα άτομο ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού με αντικείμενο τη στατική μελέτη
 • Ένα άτομο ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με αντικείμενο τις Η/Μ μελέτες
 • Ένα άτομο ΠΕ Περιβάλλοντος με αντικείμενο την περιβαλλοντική μελέτη.

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται σε ποσό 15.000,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24%

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας θα είναι από την υπογραφή της και για 3 μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της «Δαίδαλος ΑΕ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» στις Αρχάνες Ηρακλείου Τ.Κ. 70100 έως την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 15:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Αίτηση σύναψης Σ.Μ.Ε. Ιδιωτικού Δικαίου για το έργο «Επικαιροποίηση-εκπόνηση μελετών των υποέργων 1 και 2 του έργου «SUB 1.2.9 Βελτίωση Προσβασιμότητας και Αναβάθμιση Υποδομών του Δικταίου Άντρου» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

 

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, ΕΔΩ.