ΔΕΗ: Εκτακτη ενημέρωση και αλλαγή σε όλους τους καταναλωτές

Η σύγχρονη εποχή απαιτεί την αδιάλειπτη παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών.

ΔΕΗ: Εκτακτη ενημέρωση και αλλαγή σε όλους τους καταναλωτές

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως βασικός πυλώνας της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ανταποκρίνεται σε αυτές τις προκλήσεις με την πλήρη ψηφιοποίηση του δικτύου Μέσης Τάσης. Μέσω της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών, ο ΔΕΔΔΗΕ επιδιώκει να προσφέρει βελτιστοποιημένες και ταχύτερες λύσεις στους πελάτες του, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα των υπηρεσιών του.

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του δικτύου Μέσης Τάσης από τον ΔΕΔΔΗΕ σηματοδοτεί μια σημαντική αναβάθμιση στη λειτουργία και την εποπτεία του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η μετάβαση από τα παραδοσιακά συστήματα χαρτών σε ψηφιακές πλατφόρμες επιτρέπει την ακριβή και λεπτομερή καταγραφή και παρακολούθηση του δικτύου, παρέχοντας καλύτερη εποπτεία και διαχείριση.

Αναβαθμισμένη Εξυπηρέτηση Πελατών από τη ΔΕΔΔΗΕ

Με την ψηφιοποίηση, η εξυπηρέτηση των πελατών του ΔΕΔΔΗΕ γίνεται πιο άμεση, ταχύτερη και στοχευμένη. Σε περιπτώσεις βλαβών, προγραμματισμένων διακοπών ή κρίσεων λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, η αποκατάσταση γίνεται ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά. Η άμεση εντόπιση των απαραίτητων στοιχείων του δικτύου μειώνει τον χρόνο απόκρισης, ενώ το GIS παρέχει άμεση πληροφόρηση για διάφορα ζητήματα, όπως νέα αιτήματα για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σταθμούς φόρτισης και εκτέλεση έργων κοντά στο δίκτυο.

Προηγμένα Ψηφιακά Εργαλεία από τη ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ χρησιμοποιεί σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Μέσω του GIS, συλλέγονται δεδομένα και λαμβάνεται η ακριβής θέση των ορατών στοιχείων του δικτύου χρησιμοποιώντας Mobile Mappers, εξοπλισμένα με LiDAR (τεχνολογία λέιζερ) και κάμερες 360°. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει καλύτερη προετοιμασία για πρόληψη και συντήρηση, καθώς και συντονισμό ενεργειών σε περιπτώσεις κρίσεων και βλαβών.

Οφέλη για τους Πελάτες

Τα σημαντικά οφέλη για τους πελάτες από την ψηφιοποίηση του δικτύου περιλαμβάνουν:

  • Ταχύτερη αποκατάσταση βλαβών: Οι βλάβες εντοπίζονται και αποκαθίστανται πιο γρήγορα, μειώνοντας τον χρόνο διακοπής της ηλεκτροδότησης.
  • Βελτιστοποίηση ποιότητας υπηρεσιών: Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών βελτιώνεται μέσω της ακριβούς παρακολούθησης και διαχείρισης του δικτύου.
  • Αμεσότερη εξυπηρέτηση: Οι πελάτες λαμβάνουν ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση για τα αιτήματά τους, ενισχύοντας την ικανοποίησή τους.

Με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών και εργαλείων, ο ΔΕΔΔΗΕ ενισχύει την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα του δικτύου του, διασφαλίζοντας ταχύτερη αποκατάσταση βλαβών και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών για τους πελάτες του.