Δημόσιο: 22.800 θέσεις εργασίας «ανάσα» για ανέργους

Δύο προγράμματα  υλοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την επιχορήγηση, συνολικά 22.800 ανέργων, άνω των 55 ετών. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12. Η μηνιαία επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως τα 750 ευρώ μηνιαία.

Δημόσιο: 22.800 θέσεις εργασίας «ανάσα» για ανέργους

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που σπάει στα δύο έχει ενισχυθεί και βελτιωθεί ήδη δύο φορές και πλέον με την αύξηση των 5.000 θέσεων, θα προσφέρει μια «ανάσα» ανακούφισης.

Το πρώτο πρόγραμμα επιχορήγησης από τη ΔΥΠΑ αφορά την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, σε φορείς του δημόσιου τομέα.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, ηλικίας άνω των 55 ετών.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 και το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ.

ΔΥΠΑ: Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Νοέμβριο του 2023 

Πού απευθύνεται: 

  • Κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης,
  • Επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα,
  • Επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010 (Α΄ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

ΔΥΠΑ: +1.300 άνεργοι στο ΕΣΥ

Νέο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας στο δημόσιο, για άνεργους άνω των 55 ετών, έχει στα «σκαριά» η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφηκε πρόσφατα, το πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης θα αφορά την απασχόληση 1.300 μακροχρόνια ανέργων με διάρκεια 2 ετών.

Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών, καθώς και οι άνεργοι άνω των 67 ετών και έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.

Οι 1.300 θέσεις εργασίας θα αφορούν αποκλειστικά το δημόσιο και συγκεκριμένα τον τομέα της Υγείας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 31,2 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπει την επιδότηση 1.300 θέσεων εργασίας για 24 μήνες.

Το ποσό επιχορήγησης ανά ωφελούμενο ορίζεται στο 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και έως 750 ευρώ και καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους θα απασχοληθούν οι ωφελούμενοι.