Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πληρώνουν χαράτσι 128 ευρώ

Οδηγοί μεγαλύτερης ηλικίας, έχουν στην κατοχή τους τα παλιά ροζ χάρτινα διπλώματα οδήγησης. Ωστόσο, κάποια στιγμή θα υποχρεωθούν να τα αντικαταστήσουν με τις νέας γενιάς άδειες οδήγησης σε μορφή πλαστικής κάρτας. 

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πληρώνουν χαράτσι 128 ευρώ

Μέσω της  υπηρεσίας gov.gr, ο οδηγός μπορεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να λάβει το νέο πλαστικό χωρίς να σπαταλήσει χρόνο. Να υπογραμμισθεί πως η διοικητική αναθεώρηση των αδειών οδήγησης προβλέπει και γιατρούς αλλά και το παράβολο της ανανέωσης που κοστίζουν 128 ευρώ.

Για τη διαδικασία εκτύπωσης και αποστολής απαιτούνται 2 εβδομάδες. Αφού το δίπλωμα οδήγησης σε πλαστική μορφή είναι έτοιμο τότε λαμβάνετε ένα μήνυμα στο email που σας γνωστοποιεί ότι μπορείτε να παραλάβετε την καινούρια άδεια οδήγησης μετά από 5 εργάσιμες μέρες από το τμήμα χορήγησης αδειών που έχετε δηλώσει.

Ποια είναι τα βήματα για την αντικατάσταση του διπλώματος ψηφιακά

Αφού εισέλθετε στο gov.gr, στη ενότητα Υπηρεσίες/Άδειες Οδήγησης και συνδεθείτε μέσω TaxisNet επιλέγετε το πεδίο Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης. Εκεί, δίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των απαιτούμενων βημάτων για την ολοκλήρωση της επιλεγμένης ψηφιακής διαδικασίας.

Στη συνέχεια επιλέγετε Έναρξη Διαδικασίας και το σύστημα σας κατευθύνει βήμα προς βήμα. Αφού συμπληρώσετε την Υπεύθυνη Δήλωση και κάνετε Αποδοχή, σας ζητάει να προσθέσετε μια φωτογραφία σας με συγκεκριμένες προδιαγραφές, καθώς και την υπογραφή σας.

Όταν το σύστημα του gov.gr σας ενημερώσει πως το e-Παράβολο έχει πληρωθεί, τότε λαμβάνετε άμεσα ένα μήνυμα – στην ίδια σελίδα – πως η αίτηση για αντικατάσταση της άδειας οδήγησης έχει αποσταλεί στη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε να γίνει εκτύπωση της νέας άδειας.

Πότε πρέπει να ανανεώνεται το δίπλωμα οδήγησης

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι νέου τύπου (πλαστικοποιημένες κάρτες) ερασιτεχνικές άδειες οδήγησης (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, Β1 και ΒΕ) πρέπει να ανανεώνονται κάθε 15 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής τους, ενώ τα παλιά διπλώματα (τρίπτυχα έγγραφα), πρέπει να αντικατασταθούν με νέου τύπου μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2033.

Επιπροσθέτως, όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος, η ανανέωση της άδειας οδήγησης είναι υποχρεωτική ανά τριετία.

Τόσο για την ανανέωση διπλώματος λόγω συμπλήρωσης του 65ού έτους ηλικίας, όσο και λόγω παρέλευσης 15ετίας απαιτείται εξέταση από οφθαλμίατρο και παθολόγο.

Να υπενθυμίσουμε ότι με την συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων, η ισχύς τους κατά την ανανέωση δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 3 χρόνια και για οδηγούς άνω των 80 ετών η ανανέωση περιορίζεται στα 2 χρόνια.

Το κόστος της ανανέωσης για το δίπλωμα οδήγησης

Το κόστος ανανέωσης της άδειας οδήγησης  ανέρχεται μέχρι στιγμής στα 128 ευρώ. Περιλαμβάνει ένα παράβολο ανανέωσης άδειας οδήγησης αξίας 60€, ένα παράβολο εκτύπωσης άδειας οδήγησης αξίας 30€, ένα χαρτόσημο Αρχικής Χορήγησης Κατηγορίας αξίας 18€ και δύο παράβολα των 10€ έκαστο για τους γιατρούς.

Ελλοχεύει ο κίνδυνος το κόστος  να είναι ακόμα πιο υψηλό, καθώς οι γιατροί που εκδίδουν τα πιστοποιητικά υγείας για την άδεια οδήγησης, μπορούν να ζητήσουν υψηλότερη αμοιβή από τα 10€ που προβλεπόταν αρχικά φτάνοντας τα 20€.

Αντικατάσταση λόγω φθοράς

Η αντικατάσταση ενός διπλώματος είναι υποχρεωτική και όταν υφίσταται φθορά του διπλώματος, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται εύκολος ο έλεγχος των στοιχείων του. Τότε η άδεια οδήγησης «αντιμετωπίζεται» ως ληγμένη και σε περίπτωση ελέγχου μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο ύψος 200 ευρώ.

Σημειώνεται ότι με αλλοίωση των στοιχείων τους λόγω φθοράς κινδυνεύουν κυρίως τα παλιά διπλώματα οδήγησης (τρίπτυχα έγγραφα) και λιγότεροι οι πλαστικοποιημένες κάρτες, οι οποίες είναι πιο ανθεκτικές και προστατευμένες.

Θα χρειαστεί:
• να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
• να επισυνάψετε φωτογραφία σας και δείγμα της υπογραφής σας (δίνεται η δυνατότητα χρήσης του myphoto)
• το κατάλληλο παράβολο (η εφαρμογή σας οδηγεί στην έκδοση και πληρωμή του)
• να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (e-mail) και το τηλέφωνό σας

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα λάβετε ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Την άδεια θα την παραλάβετε εσείς ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός σας από την Περιφέρεια, παραδίδοντας την άδεια οδήγησης παλιού τύπου.