Δωρεάν εισιτήριο στα ΜΜΜ – Πού θα κάνετε αίτηση

Η εφημερίδα της κυβερνήσεως δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα σημαντικό κείμενο, το οποίο αφορά τα ΜΜΜ και ποιο συγκεκριμένα όλα εκείνα τα άτομα, τα οποία δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου σε αυτά. Δηλαδή δωρεάν εισιτήριο. Τα ΜΜΜ είναι πολύ σημαντικά, καθώς όπως είναι λογικό εξυπηρετούν καθημερινά πολύ κόσμο, προκειμένου εκείνος να πάει στη δουλειά του […]

Δωρεάν εισιτήριο στα ΜΜΜ - Πού θα κάνετε αίτηση

Η εφημερίδα της κυβερνήσεως δημοσίευσε ένα ιδιαίτερα σημαντικό κείμενο, το οποίο αφορά τα ΜΜΜ και ποιο συγκεκριμένα όλα εκείνα τα άτομα, τα οποία δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου σε αυτά. Δηλαδή δωρεάν εισιτήριο.

Τα ΜΜΜ είναι πολύ σημαντικά, καθώς όπως είναι λογικό εξυπηρετούν καθημερινά πολύ κόσμο, προκειμένου εκείνος να πάει στη δουλειά του και μάλιστα δεν είναι και λίγοι εκείνοι που τα προτιμούν παρά το γεγονός ότι διαθέτουν αυτοκίνητο.

Το θέμα του εισιτηρίου είναι μεγάλο και η κυβέρνηση έχει θέσει αρκετές παράμετρους προκειμένου να βοηθήσει ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων με μείωση ή ακόμα και πλήρη απαλλαγή καταβολής κομίστρου.

Μάλιστα σύμφωνα μ’ ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως όλο το ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δικαιούται πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα ΜΜΜ (ΟΑΣΑ και ΣΤΑΣΥ).

Ποια κατηγορία δικαιούται δωρεάν εισιτήριο στα ΜΜΜ – Δείτε αναλυτικά

Πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα ΜΜΜ (ΟΑΣΑ και ΣΤΑΣΥ) δικαιούται το ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα ΜΜΜ δικαιούνται οι ένστολοι υπάλληλοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Όλα όσα αναφέρει η εγκύκλιος της εφημερίδας της κυβερνήσεως για τα ΜΜΜ

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως:

Ο ΟΑΣΑ αναλαμβάνει να διαθέτει στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κάρτες ελεύθερης μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.) αρμοδιότητάς του, τις οποίες οι δικαιούχοι τους θα χρησιμοποιούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.

Οι κάτοχοι των παραπάνω καρτών απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.).

Οι κάρτες μετακίνησης θα χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους στα σημεία λειτουργίας του εξοπλισμού έκδοσης, πώλησης, επαναφόρτισης, επικύρωσης και ελέγχου του αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις των Μ.Μ.Μ. αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α.

Οι κάρτες μετακίνησης είναι επαναχρησιμοποιήσιμες με την επαναφόρτισή τους δύνανται δε να επαναφορτιστούν και μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου.

Η επικύρωση των καρτών είναι υποχρεωτική σε κάθε επιβίβαση και πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, κανονισμοί και οδηγίεςτου Ο.Α.Σ.Α.

Εντός των καρτών αποθηκεύεται ο χρόνος ισχύος του δικαιώματος. Οι κάρτες αποτελούν το αποδεικτικό πιστοποίησης του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από τους κατόχους τους και αντικαθίστανται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής και δυσλειτουργίας τους.

Στις περιπτώσεις ελέγχου η πιστοποίηση της ιδιότητας πραγματοποιείται με την επίδειξη της στρατιωτικήςταυτότητας.

Ο Ο.Α.Σ.Α. διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και την κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία προκειμένου να εκδοθούν οι κάρτες, οι οποίες προσωποποιούνται με βάση τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος συλλογής κομίστρου, τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η διαδικασία παροχής των καρτών ελεύθερης μετακίνησης των ανωτέρω δικαιούχων, είναι η εξής:

Έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών,
κανονικού προφίλ μετακίνησης με φωτογραφία πολιτικής περιβολής των δικαιούχων. Η έκδοση των καρτών
μπορεί να πραγματοποιηθεί:
αα) στα εκδοτήρια των Ο.ΣΥ. και ΣΤΑ.ΣΥ. που διαθέτουν Τερματική Συσκευή Έκδοσης Καρτών (πληροφορίες των σημείων πώλησης διατίθενται στην ιστοσελίδα
www.oasa.gr),

στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α.,

μέσω της ιστοσελίδας www.oasa.gr

Επιβεβαίωση των δικαιούχων ελεύθερης μετακίνησης και διατήρηση των σχετικών αρχείων από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία είναι η μόνη αρμόδια να ελέγχει και να πιστοποιεί τους δικαιούχους
και να αποστέλλει στον Ο.Α.Σ.Α. για την φόρτιση των καρτών κατάλογο με το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης.

Αποστολή από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.)
στον Ο.Α.Σ.Α. του αρχείου με τους αριθμούς των προσωποποιημένων καρτών των πιστοποιημένων δικαιούχων.
Το αρχείο θα μπορεί να αποστέλλεται τμηματικά με βάση
τον αριθμό των καρτών που θα έχουν συγκεντρωθεί από
το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Καταχώριση μέσω της ειδικής εφαρμογής του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.) των αρχείων με τους αριθμούς των προσωποποιημένων καρτών.

Απόδοση στους δικαιούχους δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης χρονικής διάρκειας έως το τέλος του
έτους 2024, μέσω της δημιουργίας του προϊόντος κομίστρου «χρονικής διάρκειας αστικής ζώνης».

Η ανανέωση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης μπορεί να πραγματοποιείται οποτεδήποτε και πριν τη λήξη ισχύος του, με την ίδια διαδικασία (αποστολή επιβεβαιωμένων καταλόγων με αριθμούς καρτών από το
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απόδοση νέου προϊόντος, φόρτωση προϊόντος στις ήδη υπάρχουσες ή σε νέες κάρτες).

Η αρμόδια υπηρεσία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οφείλει να ενημερώνει τον Ο.Α.Σ.Α. για τις περιπτώσεις καρτών για τις οποίες ο δικαιούχος παύει να έχει το σχετικό δικαίωμα μετακίνησης καθώς και για τις περιπτώσεις απώλειας ή δυσλειτουργίας καρτών ή προσθήκης νέων δικαιούχων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο τέλος κάθε μήνα προκειμένου να πραγματοποιούνται από τον Ο.Α.Σ.Α., οι δέουσες ενέργειες στο Α.Σ.Σ.Κ

Αναλυτικά οι ομάδες επιβατών που δικαιούνται δωρεάν η μειωμένο εισιτήριο για μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Τη δωρεάν μετακίνηση και τη δυνατότητα έκδοσης μειωμένου εισιτηρίου στα ΜΜΜ δικαιούνται συγκεκριμένες ομάδες πολιτών, σύμφωνα με τους Οργανισμούς Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΑ – ΟΑΣΘ).

Οι κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται να μετακινούνται δωρεάν ή με μειωμένου τύπου εισιτήριο, καθορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Στις ομάδες που έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αττικής περιλαμβάνονται και οι αστυνομικοί, καθώς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξασφαλίζει στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας την πλήρης απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Δωρεάν μετακίνηση

Δωρεάν μετακίνηση δικαιούνται οι εξής:

 • Άνεργοι, που διαμένουν μόνιμα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων)
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας >67%
 • Μαθητές όλων των βαθμίδων της Δημόσιας εκπαίδευσης που κατοικούν σε απόσταση από τη σχολική μονάδα φοίτησης
 • Οπλίτες θητείας και Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων
 • Ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου
 • Ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, των Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών
 • Ένστολο προσωπικό Πυροσβεστικού Σώματος (μόνιμοι και πυροσβέστες 5ετούς υποχρέωσης)
 • Ένστολο προσωπικό και δόκιμοι του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής
 • Παιδιά κάτω των έξι ετών

Μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο

Μετακίνηση με μειωμένου τύπου κομίστρου δικαιούνται οι ακόλουθοι:

 • Φοιτητές της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Φοιτητές Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής έως την ηλικία των 25 ετών, με την επίδειξη ισχύουσας Φοιτητικής
 • Ταυτότητας «Student Card – University ID» και ισχύοντος Διαβατηρίου ή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Σπουδαστές Δημόσιων Ι.Ε.Κ. έως την ηλικία των 22 ετών
 • Φοιτητές – Σπουδαστές Δημόσιων Σχολών αρμοδιότητας υπουργείων Πολιτισμού, Άμυνας, Ναυτιλίας, Εργασίας, Υγείας και Τουρισμού
 • Πολύτεκνοι γονείς και μέλη των οικογενειών τους
 • Παιδιά ηλικίας από επτά έως 12 ετών
 • Νέοι ηλικίας από 13 έως 18 ετών
 • Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.