Δώρο Πάσχα 2024: Πότε μπαίνει – Ο υπολογισμός

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για το αναμενόμενο δώρο Πάσχα 2024. Πότε μπαίνει στα ταμεία σας και πως γίνεται ο υπογισμός.

Δώρο Πάσχα 2024: Πότε μπαίνει - Ο υπολογισμός

Δείτε στο παρακάτω κείμενο όλες τις λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζετε για το αναμενόμενο δώρο Πάσχα 2024. Πότε μπαίνει στα ταμεία σας και πως γίνεται ο υπογισμός.

Πιο συγκεκριμένα πλησιάζοντας προς το Πάσχα οι μισθωτοί εργαζόμενοι, αορίστου και ορισμένου χρόνου του ιδιωτικού τομέα θα δουν μισό (κατά περίπτωση) επιπλέον μισθό,ή αλλιώς Δώρο Πάσχα 2024.

Από εκεί και πέρα αξίζει να σημειώσουμε ότι το δώρο Πάσχα 2024 καταβάλλεται το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη, δηλαδή φέτος την 1η Μαΐου (ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς έχει μετακινηθεί).

Τέλος, το Δώρο Πάσχα 2024 καταβάλλεται μόνο σε μετρητά κι όχι σε είδος, ενώ η μη καταβολή του είναι παράβαση του νόμου και ο εργοδότης διώκεται ποινικά.

Μάθετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Δώρο Πάσχα 2024

Υπολογίστε μόνοι σας πόσο Δώρο Πάσχα δικαιούστε.

Πλησιάζοντας προς το Πάσχα οι μισθωτοί εργαζόμενοι, αορίστου και ορισμένου χρόνου του ιδιωτικού τομέα θα δουν μισό (κατά περίπτωση) επιπλέον μισθό,ή αλλιώς Δώρο Πάσχα.

Πότε καταβάλλεται το δώρο Πάσχα 2024

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη, δηλαδή φέτος την 1η Μαΐου (ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς έχει μετακινηθεί).

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται μόνο σε μετρητά κι όχι σε είδος, ενώ η μη καταβολή του είναι παράβαση του νόμου και ο εργοδότης διώκεται ποινικά.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Πάσχα 2024

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα. Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (πχ με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια).

Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Πάσχα συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.

Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.

Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νόμιμων. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, το επίδομα κατοικίας κλπ όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κλπ. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας.

Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166. Παράδειγμα: εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

Υπολογισμός online δώρου Πάσχα

Με τη online εφαρμογή του ΚΕ.Π.Ε.Α.οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν μόνοι τους το Δώρο Πάσχα που δικαιούνται: http://kepea.gr/calc-doro-pasxa.php