Δώρο Πάσχα 2024: Τρία διαφορετικά ποσά θα δείτε στους λογαριασμούς

Μέσα στο επόμενο διάστημα και όσον αφορά πάντα το Δώρο Πάσχα 2024 αναμένεται να δείτε τρία διαφορετικά ποσά στους λογαριασμούς σας.

Δώρο Πάσχα 2024: Τρία διαφορετικά ποσά θα δείτε στους λογαριασμούς

Μέσα στο επόμενο διάστημα και όσον αφορά πάντα το Δώρο Πάσχα 2024 αναμένεται να δείτε τρία διαφορετικά ποσά στους λογαριασμούς σας. Δείτε παρακάτω όλες τις λεπτομέρειες.

Από εκεί και πέρα Δώρο Πάσχα τριών ταχυτήτων θα λάβουν φέτος σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν πάνω από 2,6 εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.

Τέλος, ανα αναφέρουμε ότι ν και είναι ενιαίο το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υποχρεώνει τους εργοδότες να καταβάλλουν δώρο Πάσχα (έως την Μεγάλη Τετάρτη 1 Μαΐου 24) για τους μισθωτούς που απασχολούνται στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου (2024).

Δώρο Πάσχα 2024 σε τρία διαφορετικά ποσά – Δείτε αναλυτικά όσα πρέπει να γνωρίζετε

Δώρο Πάσχα τριών ταχυτήτων θα λάβουν φέτος πάνω από 2,6 εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.

Αν και είναι ενιαίο το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υποχρεώνει τους εργοδότες να καταβάλλουν δώρο Πάσχα (έως την Μεγάλη Τετάρτη 1 Μαΐου 24) για τους μισθωτούς που απασχολούνται στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου (2024) έως και στο 50% του μισθού του Απριλίου (2024), φέτος θα σημειωθούν ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς την εφαρμογή του.

Στην πρώτη ταχύτητα ανήκουν όσοι δεν αμείβονται με βάση τον κατώτατο μισθό. Για τους μισθωτούς αυτούς δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο ποσό το οποίο θα εισπράξουν και θα ανέλθει στο 50% του μισθού του Απριλίου του 2024 για όσους πχ απασχολούνται στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου. Έτσι ένας μισθωτός ο οποίος λαμβάνει καθαρά 1.400 ευρώ/μήνα, θα εισπράξει δώρο Πάσχα 700 ευρώ.

Στη δεύτερη ταχύτητα ανήκουν όσοι αμείβονται μεν με τον κατώτατο μισθό, αλλά τους αναγνωρίστηκε επίδομα προϋπηρεσίας στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2024. Η εν λόγω κατηγορία, όχι μόνο έλαβαν την αύξηση 10%, 20% ή ακόμα και 30% ανάλογα με την προϋπηρεσία τους προ του Φεβρουαρίου 2012, αλλά έλαβαν και την αύξηση 6,4% την οποία θέσπισε η κυβέρνηση από την 1η Απριλίου, η οποία ενσωματώνεται ολόκληρη στο Δώρο Πάσχα.

Έστω ότι εργαζόμενος, αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό, έκλεισε τριετία το Φεβρουάριο του 2024, συνδυάζοντας αναγνωρισμένη προϋπηρεσία 2 μηνών το 2024 και επιπλέον 2 ετών και 10 μηνών προ του Φεβρουαρίου 2012. Έλαβε έτσι αύξηση 10% επί του κατώτατου μισθού την 1η Μαρτίου, οδηγώντας τις αμοιβές του από 780 ευρώ μικτά στα 858 ευρώ. Την 1η Απριλίου, όμως, δόθηκε αύξηση 6,4% από την κυβέρνηση. Αυτό οδήγησε το μισθό του στα 913 ευρώ. Άρα το δώρο του Πάσχα θα ανέλθει για αυτόν στα 456 ευρώ μικτά.

Στην τρίτη ταχύτητα ανήκουν όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αλλά δεν έχουν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία άνω των 3 ετών κατά τον τρέχοντα μήνα. Αυτοί θα λάβουν δώρο Πάσχα με βάση τον επαυξημένο κατά 6,4% κατώτατο μισθό του Απριλίου, δηλαδή 415 ευρώ μικτά.

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Αυξημένο θα δουν αρκετοί δικαιούχοι το δώρο του Πάσχα λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ (μεικτές αποδοχές) από την 1η Απριλίου.

Η υπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 830 ευρώ (μεικτές αποδοχές), δήλωσε πως αναλογικά το Δώρο του Πάσχα 2024 αυξάνεται στα 415 ευρώ, επομένως είναι υποχρέωση των εργοδοτών να το καταβάλουν αυξημένο.

Η Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσε ανακοίνωση, την Τετάρτη (17/04), με την οποία προειδοποιεί τους εργοδότες για τις κυρώσεις που θα έχουν σε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Πάσχα 2024.

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

Η πληρωμή για το Δώρο Πάσχα 2024 πρέπει να γίνει μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη, δηλαδή για φέτος θα πρέπει να έχει πληρωθεί μέχρι και την 1η Μαΐου. Εννοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Το Δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα είναι 14, συγκεκριμένα είναι το Δώρο Πάσχα που είναι μισός μισθός, το επίδομα αδείας που είναι επίσης μισός μισθός, καθώς και το Δώρο Χριστουγέννων που είναι ολόκληρος μισθός.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα
Πρόκειται για το μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του, είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

Αν ο μισθωτός ασθένησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ τον ασφαλιστικό φορέα.