ΔΥΠΑ, ΕΦΚΑ, Συντάξεις: Μπαράζ πληρωμών αυτή την εβδομάδα

Μέσα στο επόμενο, κοντινό, διάστημα στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και του ΕΦΚΑ αναμένεται να δοθούν 1,22 δισεκατομμύρια 1.847.524 άτομα, τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα των δικαιούχων. Το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε κι έκανε επίσημα γνωστό πως αναμένεται μέσα στο επόμενο μιρκό χρονικό διάστημα να δώσει σε όσα άτομα το δικαιούνται […]

ΔΥΠΑ, ΕΦΚΑ, Συντάξεις: Μπαράζ πληρωμών αυτή την εβδομάδα

Μέσα στο επόμενο, κοντινό, διάστημα στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και του ΕΦΚΑ αναμένεται να δοθούν 1,22 δισεκατομμύρια 1.847.524 άτομα, τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα των δικαιούχων.

Το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε κι έκανε επίσημα γνωστό πως αναμένεται μέσα στο επόμενο μιρκό χρονικό διάστημα να δώσει σε όσα άτομα το δικαιούνται ένα ποσό που συνολικά αναμένεται να αγγίξει τα 1,22 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πιο αναλυτικά από τις 30 Οκτωβρίου έως και τις 3 Νοεμβρίου αναμένεται να κατεβληθεί στους 1.847.524 δικαιούχους το ποσό που αναφέρθηκε παραπάνω από το ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ή αλλιως το ΔΥΠΑ.

Από εκεί και πέρα αξίζει να σας αναφέρουμε πως το υπουργείο Εργασίας μαζί με την επίσημη ανακοίνωσή του για τις παραπάνω πληρωμές, έκανε γνωστό και το τι ακριβώς θα λάβει χώρα στις ημερομηνίες που ακολουθούν.

Μπαράζ πληρωμών από τη ΔΥΠΑ και το ΕΦΚΑ – Όλες οι λεπτομέρειες

Κατά την περίοδο 30 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 1,22 δισ. ευρώ σε 1.847.524 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 30 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

 • Από τις 30 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 21,7εκατ. ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
 • Στις 31Οκτωβρίου θα καταβληθούν 6,1 εκατ. ευρώ για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων (του ν.4778/21) μηνός Νοεμβρίου 2023 σε 14.955 συνταξιούχους
 • Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 1,12 διςευρώ για 1.739.285 κύριες και επικουρικές συντάξεις
 • Στις 3 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 336.000 ευρώ σε 460 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.
 • Στις 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 29.025 ευρώ σε 42 δικαιούχους για αναδρομικά κληρονόμων από επιστροφή μνημονιακών μειώσεων

Τέλος, την 1η Νοεμβρίου θα καταβληθούν 10,6 εκατ. ευρώ σε 4.782 δικαιούχους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ σε μισθωτούς δικηγόρους, μηχανικούς, υγειονομικούς.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
28 εκατ. ευρώ σε 51.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
18 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
11 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

Επίδομα 249 ευρώ το μήνα μπορούν να πάρουν από τη ΔΥΠΑ όσοι άνεργοι παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) και ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης.

Το μόνο που χρειάζεται είναι μία απλή αίτηση στο σύστημα της ΔΥΠΑ ή στα ΚΕΠ.

Tο επίδομα αυτό προσαυξάνεται κατά 10%, για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ΕΔΩ ή σε ΚΕΠ.

Ο τίτλος της αίτησης: Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει είτε κωδικούς taxisnet είτε κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα της ΔΥΠΑ.

ΔΥΠΑ: Τα βήματα για έγκυρη αίτηση
Οι δικαιούχοι πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω 15 ψηφιακά βήματα, για την εγκυρότητα της αίτησής τους:

 • Είσοδος στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ
 • Είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ
 • Είσοδος με κωδικούς taxisnet
 • Καταχώρηση ΑΜΚΑ
 • Επιλογή υποβολή αίτησης
 • Επιλογή Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας
 • Έλεγχος στοιχείων διεύθυνσης και τραπεζικού λογαριασμού
 • Πληκτρολόγηση ΙΒΑΝ νέου λογαριασμού και επισύναψη αποδεικτικού
 • Επιβεβαίωση στοιχείων διεύθυνσης και τραπεζικού λογαριασμού αιτούντος
 • Καταγραφή και πρωτοκόλληση αίτησης
 • Επεξεργασία της αίτησης από την ΔΥΠΑ
 • Έκδοση απορριπτικής απόφασης
 • Ενημέρωση του αιτούντος
 • Έκδοση εγκριτικής απόφασης
 • Έκδοση εγκριτικής απόφασης
 • Για την κατοχύρωση του ειδικού επιδόματος, πρέπει να κατατεθούν έως τρία δικαιολογητικά (στοιχεία). Δείτε ποια:
 1. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 2. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 3. Αποδεικτικό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού
 4. Αυτεπάγγελτα, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται να κάνετε κάτι εσείς, η ΔΥΠΑ αντλεί “εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους”.

ΔΥΠΑ: Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι εν δυνάμει δικαιούχοι

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι του επιδόματος, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:

 • Ο αιτών πρέπει να παραμένει εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας
 • Ο αιτών πρέπει να μην υπάγεται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.)
 • Ο αιτών δεν μπορεί να είναι δικαιούχος του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων
  – Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας.
  – Για το έτος 2022 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 12.619,22 €. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.

Την επέκταση του επιδόματος μητρότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στις αυτοαπασχολούμενες και στις αγρότισσες προωθεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με ρύθμιση που περιλαμβάνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Με την προτεινόμενη διάταξη, επεκτείνεται η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας της ΔΥΠΑ στις μη μισθωτές, ασφαλιστικά ενήμερες μητέρες, που θα την λαμβάνουν για εννέα μήνες.

Το επίδομα μητρότητας, που καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ, ισούται μηνιαίως με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό. Άρα, με βάση τη διάταξη, που θα έρθει προς ψήφιση με την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, οι αυτοαπασχολούμενες και οι αγρότισσες μητέρες θα λαμβάνουν την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας της ΔΥΠΑ, που αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτατου μισθού, ο οποίος ανέρχεται σε 780 ευρώ, επί εννέα μήνες.

Επίσης, το επίδομα μητρότητας της ΔΥΠΑ θα χορηγηθεί και στις μισθωτές ασφαλισμένες, οι οποίες, έως σήμερα, αποκλείονταν, λόγω διαφορετικών κανόνων των πρώην Ταμείων τους (π.χ. ασφαλισμένες του π. ΤΑΥΤΕΚΩ και έμμισθες ασφαλισμένες του π. ΕΤΑΑ).

Δικαιούχοι είναι και οι εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια έως και την ηλικία των οκτώ ετών.

Το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτικά και για τον πατέρα, καθώς η μητέρα μπορεί να του μεταβιβάσει έως επτά μήνες το δικαίωμα της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, με στόχο τη συνολική προστασία της γονεϊκότητας.

Τα οφέλη

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, με τη διάταξη αυτή, ολοκληρώνεται η προσπάθεια προστασίας της μητρότητας για το σύνολο των ασφαλισμένων, καθώς οι μισθωτές του ιδιωτικού τομέα λαμβάνουν ήδη το επίδομα μητρότητας της ΔΥΠΑ – ίσο με τον κατώτατο μισθό – για εννέα μήνες, ενώ ανάλογη παροχή λαμβάνουν και οι μισθωτές του δημοσίου τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι, με τον νόμο 4997/2022, θεσπίστηκε η χρονική επέκταση της προστασίας της μητρότητας και για τις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα, σε αναλογία με την ειδική άδεια ανατροφής που δικαιούνται οι μητέρες εργαζόμενες στο Δημόσιο. Συγκεκριμένα, αυξήθηκε η χρονική διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας από έξι σε εννέα μήνες για τις μητέρες ασφαλισμένες στον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ), οι οποίες εργάζονται ως μισθωτές με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η παρούσα ρύθμιση αποσκοπεί στη στήριξη της οικογένειας και στην εξίσωση των παροχών για όλες τις ασφαλισμένες. Σημειώνεται ότι το μέτρο αυτό εντάσσεται σε ένα πλέγμα δράσεων που υλοποιεί συνολικά η κυβέρνηση για τη στήριξη της οικογένειας, όπως είναι, για παράδειγμα, το επίδομα γέννησης, το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» κλπ.. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, στόχος είναι η όσο το δυνατόν ευρύτερη προστασία της μητρότητας και η συμφιλίωση μεταξύ της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, που συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, σε ευθυγράμμιση με τις αντίστοιχες συνταγματικές διατάξεις.