Έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο; Απόφαση για έκπτωση στη φόρτιση

Πολύ σπουδαία τα νέα για όσους έχουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αφού βγήκε απόφαση για λιγότερα χρήματα στη φόρτιση.

Έχεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο; Απόφαση για έκπτωση στη φόρτιση

Ευχάριστα νέα για όσους αποφάσισαν να αλλάξουν αυτοκίνητο και να προμηθευτούν ηλεκτρικό.

Πέρα από την επιδότηση που έλαβαν αρκετοί στην αγορά του αμαξιού, έρχεται και μείωση στο κόστος φόρτισης.

Η απόφαση είναι από επίσημα χείλη, αυτά του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι αποφασίστηκε για τη φόρτιση σε κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Όπως προκύπτει, στη μείωση του ΦΠΑ κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες στην φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων οδηγεί απόφασή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία προβλέπει πως η χρήση δημόσια προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί παράδοση αγαθών και όχι παροχή υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή είναι σημαντική διότι αλλάζει τα δεδομένα φορολόγησης στην Ελλάδα. Θα οδηγήσει σε εφαρμογή συντελεστή ΦΠΑ 6% αντί για 24% που ισχύει σήμερα κατά τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Βεβαίως σήμερα όποιος φορτίζει από πρίζα ή από πηγή που δεν λειτουργεί μέσω κάποιας εταιρείας παροχής φόρτισης επιβαρύνεται με ΦΠΑ 6%, ήτοι με το φόρο που βαρύνει τον λογαριασμό του ρεύματος έτσι κι αλλιώς. Η προσαρμογή λοιπόν του ΦΠΑ θα γίνει στα τιμολόγια των εταιρειών που διαθέτουν σταθμούς φόρτισης.

Ειδικότερα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι αποτελεί παράδοση αγαθών μια ενιαία και σύνθετη παροχή που συνίσταται:

α) Στην πρόσβαση σε εξοπλισμό επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

β) Στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας με παραμέτρους κατάλληλες για τις μπαταρίες του οικείου οχήματος.

γ) Στην αναγκαία τεχνική βοήθεια προς τους ενδιαφερόμενους χρήστες.

δ) Στη διάθεση πλατφόρμας που επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο χρήστη να κάνει κράτηση ενός συνδέσμου, να παρακολουθεί το ιστορικό των συναλλαγών και να αγοράζει πιστωτικές μονάδες για την πληρωμή των επαναφορτίσεων.

Τι ισχύει για την τεχνική βοήθεια

Ακόμα, η τεχνική βοήθεια που ενδέχεται να είναι αναγκαία για τους οικείους χρήστες δεν συνιστά αυτοσκοπό, αλλά το μέσο για να προμηθευτούν υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες την αναγκαία για την κίνηση του ηλεκτρικού οχήματος ηλεκτρική ενέργεια.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση χρήσης της πλατφόρμας κρατήσεων και πληρωμών, αφού πρόκειται για παροχές που παρέχουν στον εν λόγω χρήστη ορισμένες πρόσθετες πρακτικές διευκολύνσεις, οι οποίες έχουν ως μοναδικό σκοπό τη βελτίωση της μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας που είναι αναγκαία για την επαναφόρτιση του οχήματος.

Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί το χαρακτηριστικό και κυρίαρχο στοιχείο της ενιαίας και σύνθετης παροχής, η οποία συνιστά για σκοπούς ΦΠΑ παράδοση αγαθών.