Έχετε χρέη στον ΕΦΚΑ; Πότε σβήνονται οριστικά

Ποια πολιτική ακολουθείται για όσους χρωστάνε στον ΕΦΚΑ αναφορικά με τη διαγραφή των χρεών τους.

Έχετε χρέη στον ΕΦΚΑ; Πότε σβήνονται οριστικά

Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να σβηστούν τα χρέη…

Όπως έχει γίνει γνωστό, σε 10 χρόνια αντί για 20 μπορεί να γίνει διαγραφή οφειλών ΕΦΚΑ.

Εφόσον βέβαια η απαίτηση του ΕΦΚΑ δεν βεβαιωθεί και δεν κοινοποιηθεί στον ασφαλισμένο ποτέ.

Οι οφειλές ΕΦΚΑ που δημιουργούνται από το 2026 και μετά θα παραγράφονται στα πέντε χρόνια, ώστε οι χρόνοι παραγραφής των ασφαλιστικών οφειλών να προσεγγίζουν αυτές των φορολογικών.

Ο μεγάλος αστερίσκος για τα χρέη στον ΕΦΚΑ

Η διαγραφή οφειλών θα διακόπτεται όταν ο ΕΦΚΑ ή το ΚΕΑΟ ειδοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον ασφαλισμένο για την οφειλή. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με δικαστικό επιμελητή-κλητήρα, με επιστολή, με ηλεκτρονική ειδοποίηση ή με κοινοποίηση ατομικής βεβαίωσης, κατάσχεση, πλειστηριασμός και άλλα.

Για παράδειγμα κάποιος οφειλέτης χρωστά στον ΕΦΚΑ το 2008. Θα γίνει διαγραφή οφειλών ΕΦΚΑ το 2018. Αν όμως ειδοποιηθεί το 2010 ότι χρωστά κάποια χρήματα στο ταμείο, η παραγραφή θα γίνει μετά από 10 χρόνια, δηλαδή το 2020.