«Ειδικό» επίδομα έως 2.000 ευρώ – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις με TaxisΝet

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα των καταρτιζόμενων στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ). Το επίδομα, που κυμαίνεται από 1.500 έως 2.000 ευρώ, στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση των φοιτητών για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ψηφιακά μέσω της ειδικής πλατφόρμας.

«Ειδικό» επίδομα έως 2.000 ευρώ - Ξεκίνησαν οι αιτήσεις με TaxisΝet

Τα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανακοίνωσαν την έναρξη υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024.

Το επίδομα, το οποίο ανέρχεται στα 1.500 ευρώ ετησίως, αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για τους καταρτιζόμενους που συγκατοικούν με άλλους καταρτιζόμενους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ιστοσελίδας stegastiko.minedu.gov.gr ή μέσω του gov.gr στην κατηγορία «Εκπαίδευση». Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με τη χρήση κωδικών Taxisnet.

Δικαιούχοι:

 • Καταρτιζόμενοι ΣΑΕΚ που είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν βάσει των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2022.

Εξαιρέσεις για δικαιούχους:

 • Ορφανοί από τους δύο γονείς.
 • Γονείς κάτοικοι εξωτερικού.
 • Καταρτιζόμενοι άνω των 25 ετών.
 • Υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης χωρίς να θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης: Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ο δικαιούχος (γονέας ή καταρτιζόμενος) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης για τη διασταύρωση των στοιχείων.

Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

 • ΑΜΚΑ του καταρτιζόμενου.
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του καταρτιζόμενου και του έτερου γονέα, εάν δικαιούχος είναι ο γονέας. Σε περίπτωση που δικαιούχος είναι ο καταρτιζόμενος, δηλώνει μόνο τον Α.Φ.Μ. του/της συζύγου του (αν υφίσταται).
 • Αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου.
 • Αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ), το πατρώνυμο, το μητρώνυμο, τη ΔΟΥ, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, e-mail).

Στην περίπτωση καταρτιζόμενου που συγκατοικεί με άλλο καταρτιζόμενο ΣΑΕΚ, ο αιτών συμπληρώνει επίσης τα ακόλουθα πεδία που αφορούν τον συγκατοικούντα καταρτιζόμενο:

 • ΑΜΚΑ του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου.
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου.
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος καταρτιζόμενου.

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία είναι αληθή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες, όπως το θεσμικό πλαίσιο, τη σχετική εγκύκλιο, το εγχειρίδιο χρήσης και συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας.