Έκτακτη είδηση για όσους έχουν δάνειο στην Εθνική Τράπεζα

Την επέκταση του προγράμματος «παγώματος» των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια, που είχε τεθεί σε ισχύ τον περασμένο Μάιο και λήγει φέτος τον αντίστοιχο μήνα, ανακοίνωσε  και η Εθνική Τράπεζα, μετά τη Eurobank και την Πειραιώς.

Έκτακτη είδηση για όσους έχουν δάνειο στην Εθνική Τράπεζα

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, συνεχίζει να στηρίζει τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο και προχωρά στην επέκταση του Προγράμματος Ανταμοιβής για Συνεπείς Πελάτες Στεγαστικών Δανείων, που είχε ανακοινωθεί στις 11 Απριλίου 2023.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Ανταμοιβής παρατείνεται για άλλους 12 μήνες, με τους ίδιους όρους. Οι δανειολήπτες που δικαιούνται την παράταση, θα ενταχθούν αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία εκ μέρους τους ενέργεια.

Κατά συνέπεια, οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Προγράμματος Ανταμοιβής για Συνεπείς Δανειολήπτες Στεγαστικών Δανείων καλύπτονται στο σύνολό τους από την Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών και δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Πιο συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα Ανταμοιβής εντάσσονται όλοι οι κάτοχοι Στεγαστικών Δανείων Κυμαινομένου Επιτοκίου (ανεξάρτητα εάν έχουν ήδη ενταχθεί ή θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιτοκίου Ευάλωτων Νοικοκυριών) που:

• εκταμίευσαν το δάνειο τους έως 31/12/2022 και
• το δάνειο δεν εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές με ημερομηνία αναφοράς την 28η Απριλίου 2023

Το Πρόγραμμα Ανταμοιβής προβλέπει, για διάστημα 12 μηνών:

• εφαρμογή του επιτοκίου αναφοράς που ίσχυε κατά την 31/03/2023 μειωμένο κατά 0,2% και
• απορρόφηση των μελλοντικών αυξήσεων των επιτοκίων αναφοράς που τυχόν προκύψουν μέσα στο διάστημα των επόμενων 12 μηνών

Με τον τρόπο αυτό οι κάτοχοι δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου θα μπορούν για διάστημα 1 έτους να απολαμβάνουν τα προνόμια του σταθερού επιτοκίου.

Για να διατηρηθεί η νέα τιμολόγηση το δάνειο θα πρέπει να παραμείνει ενήμερο κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Οι δανειολήπτες που εμπίπτουν στην περίμετρο εφαρμογής, θα ενταχθούν αυτόματα στο Πρόγραμμα, χωρίς να απαιτείται καμία από μέρους τους ενέργεια. Η ενημέρωση για το μειωμένο επιτόκιο του δανείου και τη μειωμένη δόση θα πραγματοποιηθεί μέσω των αντιγράφων λογαριασμών Μαΐου και θα αφορά στη δόση του Ιουνίου.