Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Πληρωμή Μαρτίου 2024

Πότε η πληρωμή στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, προηγουμένως γνωστό ως Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), τον Μάρτιο του 2024.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Πληρωμή Μαρτίου 2024

Η πληρωμή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για τον μήνα Μάρτιο 2024 από τον ΟΠΕΚΑ προς τους δικαιούχους θα γίνει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου, Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών την προηγούμενη ημέρα.

Έρχονται αυξήσεις σε 19 επιδόματα από τον Απρίλιο

Αυξάνονται 19 επιδόματα από την 1η Απριλίου, ημερομηνία από την οποία θα ισχύσει ο νέος κατώτατος μισθός, με τις διαδικασίες αναπροσαρμογής του να έχουν μπει στην τελική ευθεία.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά άμεσα περίπου 600.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι σήμερα αμείβονται με τις κατώτατο αποδοχές, αλλά παράλληλα αφορά και πάνω από 1.000.000 πολίτες, οι οποίοι επιβιώνουν με επιδόματα.

Ήδη έχουν υποβληθεί στο υπουργείο Εργασίας, οι προτάσεις των εργοδοτικών φορέων καθώς και ινστιτούτων, σχετικά με το εύρος της αύξησης του κατώτατου μισθού, οι οποίες ποικίλουν από 3,5% έως και 16,4%, αλλά την τελική απόφαση λαμβάνει η κυβέρνηση, η οποία θα την ανακοινώσει μέχρι τις 22 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ποσοστό στο οποίο καταλήγει η κυβέρνηση θα είναι το 6,4%, το οποίο μεταφράζεται σε αύξηση 50 ευρώ και τον μικτό κατώτατο μισθό να διαμορφώνεται στο ποσό μεταξύ 820 έως και 830 ευρώ, από 780 ευρώ που είναι σήμερα.

Αυξάνεται το επίδομα ανεργίας

Η αύξηση όμως του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και αυξήσεις σε σειρά επιδομάτων, με βασικότερο εκείνο το επίδομα ανεργίας, τα οποία υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό ή το κατώτατο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.

Ειδικότερα το ύψος του επιδόματος ανεργίας ορίζεται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως του αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο (προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος). Το ειδικό βοήθημα  πάλι σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Την ίδια ώρα το ύψος το ειδικού εποχικού βοηθήματος όπως για τους οικοδόμους ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, ενώ για τα επαγγέλματα των μουσικών-τραγουδιστών, ηθοποιών κ.λπ. στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Όσο για το ειδικό βοήθημα της ΔΥΠΑ, που σήμερα ανέρχεται σε 718 ευρώ και αφορά 18.000 άτομα, μονογονεϊκές οικογένειες, θύματα έμφυλης βίας και βίας εμπορίας ανθρώπων, αποφυλακισμένους και απεξαρτημένους, θα αυξηθεί στα 764,6 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα τα επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό και αυξομειώνονται είναι τα ακόλουθα:

 • Ειδική παροχή μητρότητας: Κατώτατος μισθός.
 • Επίδομα γονικής αδείας: Κατώτατος μισθός
 • Βοήθημα λήξης ανεργίας: 13 ημερήσια επιδόματα
 • Βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων: 15 ημερήσια επιδόματα
 • Επίδομα αποφυλακισμένων: 15 ημερήσια επιδόματα
 • Επίσχεσης εργασίας: 20 ημερήσια επιδόματα
 • Αφερεγγυότητας εργοδότη: Έως 3 μισθοί
 • Εποχικό οικοδόμων: το 70% των 37 κατ. Ημερομισθίων
 • Εποχικό σμυριδεργάτων: το 70% των 50 κατ. Ημερομισθίων
 • Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: το 70% των 25 κατ. Ημερομισθίων
 • Άλλα εποχικά (δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών – κεραμοποιών – πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγικής ζώνης): το 70% των 35 κατ. Ημερομισθίων
 • Βοήθημα μη μισθωτών: Μηνιαίο επίδομα ανεργίας
 • Επίδομα εργασίας: 50% επιδόματος ανεργίας
 • Αποζημίωση Μαθητών ΕΠΑ.Σ.: 75% καώτατου ημερομισθίου
 • Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): 80% κατώτατου μισθού
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Κατώτατος μισθός
 • Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: Κατώτατο ημερομίσθιο
 • Προγράμματα απασχόλησης: Επιδότηση 50% – 90% του κατώτατου μισθού
 • Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατ. ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατ. ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς

Τέλος σε ότι αφορά τα προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι-ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), αυτά  ισούνται με το 50% του 80% του νόμιμου κατώτατου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη.

Οι αποδοχές στους μαθητές-σπουδαστές που απέχουν από την εργασία τους για συμμετοχή στις γραπτές εξετάσεις της σχολής που φοιτούν και ισούνται για τους προπτυχιακούς φοιτητές με το 30πλάσιο του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και για τους μεταπτυχιακούς με το 10πλάσιο αυτού.

Τα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας που συνδέονται έμμεσα με τον κατώτατο μισθό, καθώς η επιχορήγηση κυμαίνεται από 50% έως 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.