Εμφιαλωμένο νερό: Νέος παίκτης ταράζει την αγορά

Διείσδυσε στην αγορά του εμφιαλωμένου νερού ο Μελάς Γιαννιώτης της ασφαλιστικής εταιρίας Ιντερσαλόνικα διεκδικώντας  σημαντικά μερίδια από μια πίτα με συνολικό κύκλο εργασιών 1,32 δισ. ευρώ το 2022.

Εμφιαλωμένο νερό: Νέος παίκτης ταράζει την αγορά

Στις 24 Νοεμβρίου 2022, μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης, ανακοινώθηκε στο ΓΕΜΗ η ίδρυση της εταιρείας Νερά Βλάστης ΑΕ. Η έδρα της εν λόγω εταιρείας ορίστηκε στην Κοινότητα Βλάστης του Δήμου Εορδαίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Ο σκοπός της ίδρυσής της είναι η εμφιάλωση μεταλλικού και επιτραπέζιου νερού από την περιοχή Βλάστη Κοζάνης, καθώς και αναψυκτικών, και τα παραχθέντα προϊόντα θα ονομάζονται Βλάστη ή Vlasti. Ο Μελάς Γιαννιώτης είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε στα 30.000 ευρώ.

Να υπογραμμισθεί πως τρεις μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 14 Φεβρουαρίου 2024, καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ το πρακτικό της εταιρείας Νερά Βλάστης, το οποίο επιβεβαιώνει την πλήρη καταβολή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 εκατ. ευρώ. Αυτή η απόφαση ελήφθη από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 25/01/2024.

Στις 30/04/2024 καταχωρήθηκε, επίσης, στο ΓΕΜΗ ένα πρακτικό της εταιρείας Νερά Βλάστης, το οποίο αναφέρει την απόφαση για τη λήψη δανείου από την ασφαλιστική εταιρία Ιντερσαλόνικα ΑΕΓΑ.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρακτικό, η εταιρεία απαιτεί δάνειο ύψους 1 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών της μονάδας παραγωγής εμφιαλωμένου νερού στη Βλάστη Κοζάνης. Το δάνειο απαιτείται για την αποπληρωμή των δαπανών μελέτης και επίβλεψης του έργου, καθώς και για την αγορά του μηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία της μονάδας. Το δάνειο προβλέπεται να είναι τοκοχρεωλυτικό, με ποσό 1 εκατ. ευρώ και επιτόκιο 4%. Η εξόφλησή του έχει προγραμματιστεί για τις 24.12.2024, την ημερομηνία που αναμένεται η εκταμίευση του ποσού της επιδότησης της εταιρείας, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης.

Η προσεχής είσοδος του Μελά Γιαννιώτη στην αγορά του εμφιαλωμένου νερού επιβεβαιώνει την ανάπτυξη που χαρακτηρίζει έναν δυναμικό κλάδο παρά το ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις προκλήσεις.

Η βιομηχανία του εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη, με διαρκείς επενδύσεις, συμφωνίες και νέα προϊόντα. Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, ο κλάδος της εμφιάλωσης νερού αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχουν περίπου 50 εγκεκριμένες πηγές φυσικού μεταλλικού νερού στην Ελλάδα και περισσότερες από 25-30 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Το 2022, η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού ελληνικών εταιρειών ανήλθε σε 2,25 δισεκατομμύρια λίτρα, ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 1,32 δισ. ευρώ το 2022, από 1,2 δισ. ευρώ το 2021.

Όπως επισημαίνεται σε πρόσφατη έκθεση του Πανεπιστημίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα κατέχει την 36η θέση στην κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού ανά κεφαλή παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε λεπτό πωλούνται πάνω από ένα εκατομμύριο μπουκάλια νερό παγκοσμίως, αναδεικνύοντας τη σημασία αυτής της αγοράς.