ΕΝΦΙΑ: Παίρνουν έκπτωση 1 εκ. ακίνητα – Ποιοι οι δικαιούχοι

Πάρα πολλά σπίτια στη χώρα μας αναμένεται να λάβουν γενναία έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ. Πόσα χρήματα αναμένεται να εξοικονομήσουν.

ΕΝΦΙΑ: Παίρνουν έκπτωση 1 εκ. ακίνητα - Ποιοι οι δικαιούχοι

Κερδισμένοι θα βγουν φέτος 1 εκ. ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα…

Προβλέπεται έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ της τάξεως του 10%. Ποσό που είναι αρκετά σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς το ύψος του φόρου.

Όπως προκύπτει, οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει στις επόμενες δύο εβδομάδες να στείλουν στην ΑΑΔΕ αναλυτικά τα στοιχεία για το 2023 από όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας φυσικών προσώπων.

Αυτό πρέπει να γίνει ώστε να υπολογιστεί η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ, για τα ακίνητα που είχαν οι δικαιούχοι στην κατοχή τους κατά την 1.1.2024.

Ποιοι δικαιούνται την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, ορίζεται ότι η διαβίβαση των παραπάνω στοιχείων θα γίνεται σε ετήσια βάση και μέχρι τις 25 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Η μείωση ΕΝΦΙΑ αφορά μόνον φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) που είχαν κατά το 2023 ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας για κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας, είτε εκδόθηκε είτε ανανεώθηκε ή τροποποιήθηκε. Η έκπτωση έως και 10% εφαρμόζεται αυτόματα σε όσους είχαν 12 μήνες ασφάλισης.

Ωστόσο αν είχαν λιγότερους, η έκπτωση διαμορφώνεται αναλογικά. Για παράδειγμα, όσοι ασφάλισαν στο τελευταίο τρίμηνο το σπίτι τους -από Οκτώβριο 2023 και μετά την εξαγγελία του νέου μέτρου- θα δουν έκπτωση 2,5% και όχι 10%, δηλαδή όσα αναλογούν για το 1/4 της χρονιάς που πέρασε.

Σημειώνεται πως με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ασφαλισμένες με ολοκληρωμένη κάλυψη κτιρίου ήταν 983.361 κατοικίες, από συνόλου 6,4 εκατομμυρίων κατοικιών στη χώρα. Ο αριθμός αυτός θεωρείται βέβαιο πως στην συνέχεια αυξήθηκε, μετά την εξαγγελία και ψήφιση του συγκεκριμένου μέτρου στο τελευταίο τρίμηνο του 2023.

Σχεδιάζεται επίσης να δοθεί και στους ιδιοκτήτες η δυνατότητα να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων τα οποία θα αποστείλουν οι ασφαλιστικές στην ΑΑΔΕ, ώστε να αποφευχθούν τυχόν λάθη (πχ στην ημερομηνία έναρξης ή λήξης του συμβολαίου) τα οποία θα καθορίσουν τις εκπτώσεις για τους δικαιούχους, πριν αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ που θα σταλούν στους φορολογούμενους.

Τι πρέπει να στείλουν οι ασφαλιστικές στην ΑΑΔΕ

Τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να διαβιβάσουν στην ΑΑΔΕ είναι:

α) ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο του λήπτη της ασφάλισης,
β) αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου,

γ) μοναδικός αριθμός εγγραφής ασφαλιστηρίου.
δ) ημερομηνία έναρξης και λήξης της ασφάλισης,
ε) ασφαλιστικοί κίνδυνοι (σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας) που καλύπτει το συμβόλαιο,
στ) ασφαλισμένο κεφάλαιο που καλύπτει και τους τρεις ανωτέρω ασφαλιστικούς κινδύνους (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα),
ζ) διεύθυνση και περιγραφή της ασφαλισμένης κατοικίας.

Συγκεκριμένα ζητούνται:

  •  Νομός,
  • Δήμος,
  • Δημοτική Ενότητα,
  • Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα,
  • Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας,
  • Ονομασία οδού ακινήτου,
  • Όροφος,
  • Επιφάνεια κυρίων και βοηθητικών χώρων
  • Έτος κατασκευής, εφόσον αναφέρονται στο συμβόλαιο.

Με βάση τα παραπάνω και αφού διασταυρωθεί η ακρίβεια των στοιχείων, θα παρέχεται η έκπτωση έως και 10% του ΕΝΦΙΑ, ανά κτίσμα που ήταν ασφαλισμένο κατά το 2023.

Η έκπτωση δεν επεκτείνεται όμως σε τυχόν άλλα ακίνητα τα οποία δεν ήταν ασφαλισμένα, ακόμα και αν αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ που λαμβάνει κάθε ιδιοκτήτης.

Ένα παράδειγμα για την παραπάνω έκπτωση

Για παράδειγμα, ακίνητο 100 τ.μ αντικειμενικής αξίας 110.000 ευρώ, επιβαρύνεται με ΕΝΦΙΑ 233 €. Με την πλήρη ετήσια ασφάλιση θα δοθεί έκπτωση 23 ευρώ ενώ για 6μηνη το ποσό πέφτει στα 16,5 ευρώ.

Για την πλήρη ασφάλισης διαμερίσματος 100 τετραγωνικών αξίας 110.000 ευρώ απαιτείται η καταβολή περίπου 160 ευρώ ετησίως. Επομένως, η ελάφρυνση του ΕΝΦΙΑ ισοδυναμεί με περίπου το 15% των ετήσιων ασφαλίστρων.