Έντεκα άμεσες προσλήψεις στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Οι 11 προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν αφορούν τη στελέχωση των παιδικών σταθμών που συμμετέχουν στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβασή παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης». Αυτή η δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και στις υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης κατά την χρονική περίοδο 2023-2024.

Έντεκα άμεσες προσλήψεις στον Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης

Ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης ανακοίνωσε την πρόσληψη 11 ατόμων για τη στελέχωση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του για τη σχολική χρονιά 2023-2024. Οι θέσεις αφορούν συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σχετίζονται με την δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης». Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου 2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης​.

Οι ειδικότητες που ζητούνται περιλαμβάνουν:

  • ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Ηλικίας (3 θέσεις)
  • ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων (3 θέσεις)
  • ΔΕ Μαγείρων (1 θέση)
  • ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (1 θέση)
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων (3 θέσεις)​

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας κατά την πρόσληψη και να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ για τις θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)​. Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του Δήμου​.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί σύντομα και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τα κατάλληλα έντυπα ΑΣΕΠ ΣΟΧ (ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη