Επίδομα 1.022 ευρώ με Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα

Να προσλάβουν υπαλλήλους με επιχορήγηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος μέχρι του ποσού των 1.022 ευρώ τον μήνα έχουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν χιλιάδες επιχειρήσεις μέσω προγράμματος της ΔΥΠΑ.

Επίδομα 1.022 ευρώ με Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα

Συγκεκριμένα, από τις 22 Ιανουαρίου άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα, με το οποίο η ΔΥΠΑ  (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) θα επιδοτήσει επιχειρήσεις να προσλάβουν ανέργους ηλικίας 25 έως 45 ετών. Μέσω του εν λόγω προγράμματος, η ΔΥΠΑ ευελπιστεί στην κατάρτιση 10.000 ανέργων και στη δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Για να επιχορηγηθούν έως 100% του συνολικού κόστους (μισθού και εισφορών), με ανώτατο όριο τα 6.132 ευρώ, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσλάβουν ανέργους για έξι μήνες.

Αναλυτικά:

 1. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 100% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές) για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-30 ετών, δηλαδή 1.022€ μηνιαία (6.132€ συνολικά), και 80% για την
  πρόσληψη ανέργων 31-45 ετών, δηλαδή 817,60€ μηνιαία (4.906€ συνολικά).
 2. Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές) για πρόσληψη άνεργων σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση – έως 1.000€ μηνιαία για ανέργους 25-30 ετών και έως 800€ μηνιαία για ανέργους 31-45 ετών.
 3. Η επιχορήγηση περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας.

Η διαδικασία

 1. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω του gov.gr στη διεύθυνση:
  https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokheepikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon
 2. Οι επιχειρήσεις επιλέγουν το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης.
 3. Οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν τις θέσεις, τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα.
 4. Η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις, αξιολογώντας την αίτηση υπαγωγής εντός 10 εργάσιμων ημερών.
 5. Η ΔΥΠΑ υποδεικνύει στις επιχειρήσεις υποψηφίους σύμφωνα με τα προσόντα της θέσης, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής/ χρηματοδότησης.
 6. Η επιχείρηση προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων εντός 10 εργάσιμων ημερών.
 7. Η ΔΥΠΑ ενημερώνει τον άνεργο που προεπιλέγει η επιχείρηση με κάθε πρόσφορο μέσο εντός 3 ημερών.
 8. Ο προεπιλεγμένος υποψήφιος συμπληρώνει ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, επιλέγει και παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης και κατόπιν συμμετέχει σε εξετάσεις πιστοποίησης.
 9. Μετά την πιστοποίησή του, η επιχείρηση προχωρά στην πρόσληψη.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.dvpa.gov.gr/proghrammata-anoikhta

Ποια προγράμματα της ΔΥΠΑ θα κάνουν ξεκινήσουν μέσα στο τρέχον έτος

Πέρα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εντός της τρέχουσας χρονιάς αναμένεται να «τρέξουν» ακόμη 9 προγράμματα της ΔΥΠΑ, που θα έχουν ως ωφελούμενους 111.500 ανέργους, ηλικίας από 18 έως 54 χρόνων.

Τα προγράμματα αυτά θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΣΠΑ 2021- 2027, που θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά, τα προγράμματα της ΔΥΠΑ, που θα κάνουν «πρεμιέρα» το 2024, είναι τα εξής:

 • Πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης 34.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση σε γυναίκες και άτομα άνω των 50 ετών, προϋπολογισμού 282 εκατ. ευρώ.
 • Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 30.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και πάνω, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ
 • Πρόγραμμα ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, που ανήκουν σε ευάλωτες ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ.
 • Πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για 6.000 ωφελούμενους, ηλικίας 30-54 ετών με έμφαση στις γυναίκες, προϋπολογισμού 95,5 εκατ. ευρώ.
 • Πρόγραμμα μικροχρηματοδότησης 3.000 νέων επιχειρήσεων για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητάς τους, προϋπολογισμού 22,5 εκατ. ευρώ
 • Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 25.000 νέους άνεργους ηλικίας 18-29 ετών, προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ.
 • Πρόγραμμα απασχόλησης για την ένταξη στην αγορά εργασίας 6.000 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ
 • Πρόγραμμα ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας για 3.000 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, προϋπολογισμού 44 εκατ. ευρώ
 • Πρόγραμμα ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας 500 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, που ανήκουν σε ευάλωτες ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, προϋπολογισμού 44 εκατ. ευρώ.