Επίδομα 534 ευρώ – Οι δικαιούχοι, πού κάνετε αίτηση

Μέσα στο επόμενο διάστημα έρχεται ένα επίδομα, το οποίο αναμένεται να φτάσει έως τα 534 ευρώ. Δείτε ποιοι είναι οι δικαιούχοι.

Επίδομα 534 ευρώ - Οι δικαιούχοι, πού κάνετε αίτηση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν μέσα στο μήνα Μάιο αναμένεται οι δικαιούχοι να λάβουν ένα επίδομα, το οποίο φτάνει έως τα 534 ευρώ. Δείτε αναλυτικά παρακάτω που κάνετε αίτηση.

Από εκεί και πέρα κι αυτόν τον μήνα τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο για την αναστολή συμβάσεων εργασίας ορισμένων εργαζομένων στο πλαίσιο του οποίου οι δικαιούχοι θα πάρουν επίδομα 534 ευρώ.

Τέλος, αυτό αφορά στις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας που πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

Έρχεται επίδομα έως και 534 ευρώ – Δείτε που κάνετε αίτηση όσοι είστε δικαιούχοι

Επίδομα 534 ευρώ μηνός Μαΐου: Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση και μέχρι πότε.

Και αυτόν τον μήνα τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο για την αναστολή συμβάσεων εργασίας ορισμένων εργαζομένων στο πλαίσιο του οποίου οι δικαιούχοι θα πάρουν επίδομα 534 ευρώ.

Αυτό αφορά στις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας που πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία σύμφωνα με την αριθμ. 67806/19-7-2022 (Β’ 3796) ΚΥΑ και παρατάθηκε η ισχύς της με την αριθμ. 26231/3-4-2024 (Β’ 2170) όμοιά της, για την υποβολή δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Μάιο 2024, όπως ανέφερε πρόσφατα σε ανακοίνωση της η ΕΡΓΑΝΗ.

«Ειδικά για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή κατά το χρονικό διάστημα από 1/5/2024 έως και 10/5/2024, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων υποβάλλονται απολογιστικά εντός του χρονικού διαστήματος από 1η Μαΐου 2024 έως και τις 10 Μαΐου 2024. Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από 11 Μαΐου 2024 και εντεύθεν, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής » προστίθεται στη σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται δε πως σε καθεστώς αναστολής μπορούν να μπουν οι εργαζόμενοι των οποίων οι εργοδότες ανήκουν στους παρακάτω ΚΑΔ:

  • 01.49.19.02 «Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
  • 01.49.3 «Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
  • 14.20 «Κατασκευή γούνινων ειδών»
  • 15.11 «Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών»
  • 46.42.11.27 «Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων»
  • 46.42.11.29 «Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)»
  • 46.42.11.36 «Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)»
  • 46.42.11.40 «Χονδρικό εμπόριο ημιέτοιμων γουναρικών»
  • 46.42.11.58 «Χονδρικό εμπόριο χονδράδων (αποκομμάτων) γουναρικών

Επίδομα 534 ευρώ: Πώς υπολογίζεται

Επίδομα 534 ευρώ θα πάρουν οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας θα τεθεί σε αναστολή. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 30 ημέρες και είναι κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους. Σημειώνεται δε πως το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Η δαπάνη για το επίδομα, κατ’ αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΔΥΠΑ: Επίδομα 400 ευρώ για 50.000 ανέργους και εργαζομένους – Πώς θα λάβετε

Επίδομα 400 ευρώ για 50.000 ανέργους και εργαζομένους.

Μέσα στον Απρίλιο αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη φάση υλοποίησης του νέου προγράμματος κατάρτισης και απασχόλησης για 50.000 ωφελούμενους από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σε ποιους απευθύνεται
Ωφελούμενοι:
25.000 Άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

I. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας της ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

II. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

III. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

25.000 Εργαζόμενοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

I. Να είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.

II. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

III. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης .

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης θα γίνεται κατά ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.

Ο ωφελούμενος πρέπει να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος. Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων μικτής μάθησης (blended learning), δηλαδή με διά ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Αντικείμενα κατάρτισης – Περιεχόμενο προγράμματος:
Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες εκπαίδευσης διά ζώσης και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ημερήσια διάρκεια της διά ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες.

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα δύο μηνών.