Επίδομα 780 ευρώ σε μητέρες – Πότε θα δοθεί

Πότε θα δοθεί το επίδομα μητρότητας, το οποίο είναι 780 ευρώ.

Επίδομα 780 ευρώ σε μητέρες - Πότε θα δοθεί

Οι μητέρες, οι οποίες πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν το επίδομα μητρότητας, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό και αποτελεί τεράστια οικονομική ανάσα.

Πιο αναλυτικά το επίδομα μητρότητας θα το λάβουν οι γυναίκες που είναι ελεύθερες επαγγελματίες ή αγρότισσες με το ποσό να φτάνει έως και τα συνολικά 780 ευρώ.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε όσες γυναίκες γέννησαν από τον περασμένο Σεπτέμβριο και μετά θα έχουν δικαίωμα να λάβουν την ειδική παροχή μητρότητας.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για το επίδομα μητρότητας

Επίδομα της τάξεως των 780 ευρώ και για διάστημα 9 μηνών θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν μητέρες που είναι ελεύθερες επαγγελματίες αλλά και αγρότισσες: Εφόσον, γέννησαν από τον περασμένο Σεπτέμβριο και μετά θα έχουν δικαίωμα να λάβουν την ειδική παροχή μητρότητας. Και βεβαίως αυτή η παροχή είναι διαφορετική από το επίδομα κυοφορίας και λοχείας των 150 ευρώ, που λαμβάνουν για διάστημα 4 μηνών οι μη μισθωτές και το οποίο θα συνεχίσουν να λαμβάνουν.

Πλέον, θα έχουν και το δικαίωμα μετά τη γέννα να εισπράττουν -όπως ισχύει ήδη άλλωστε για τις μισθωτές μητέρες- και ποσό 780 ευρώ για 9 μήνες, άρα συνολικά 7.020 ευρώ. Την ειδική παροχή μητρότητας από τη νέα χρονιά μπορούν να την διεκδικήσουν αναδρομικά όσες γυναίκες μη μισθωτές απέκτησαν παιδί μετά τις 24 Σεπτεμβρίου του 2023.

Για ποιες μητέρες επεκτείνεται το επίδομα μητρότητας

Έτσι, θεσπίζεται για πρώτη φορά ειδική παροχή μητρότητας για τις ελεύθερες επαγγελματίες και τις αγρότισσες, που θα λαμβάνουν για 9 μήνες τον κατώτατο μισθό (780 ευρώ σήμερα). Επιπλέον, το επίδομα επεκτείνεται και σε μισθωτές μητέρες του π. ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΔΟΕΑΠ.

Όλες οι νέες μη μισθωτές, ασφαλιστικά ενήμερες μητέρες θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μητρότητας από τη ΔΥΠΑ ύψους 780 ευρώ (κατώτατος μισθός) για 9 μήνες.

Το επίδομα μητρότητας θα καταβάλλεται εφόσον η μητέρα έχει λάβει επιδότηση για κυοφορία και λοχεία από οποιοδήποτε ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό ασφάλισης μισθωτών ή άλλον φορέα ασφάλισης ασθενείας μισθωτών.

Να σημειωθεί ότι μόλις πριν από ένα χρόνο το σχετικό επίδομα του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε από τους 6 στους 9 μήνες, ενώ προβλέφθηκε και η δυνατότητα μεταβίβασής του στον πατέρα.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ειδική παροχή μητρότητας

Τι ακριβώς αναφέρει όμως για την ειδική παροχή μητρότητας το σχετικό άρθρο;

«Θέσπιση ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες.

Η μητέρα ασφαλισμένη του e-ΕΦΚΑ, ελεύθερη επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενη ή αγρότισσα, δικαιούται ειδική παροχή προστασίας μητρότητας διάρκειας εννέα (9) μηνών, η οποία εκκινεί μετά τη λήξη του επιδόματος μητρότητας του e-ΕΦΚΑ, βάσει του άρθρου 6 του ν. 4097/2012 (Α΄ 235), και συγκεκριμένα μετά το πέρας δεκατεσσάρων (14) εβδομάδων από την επομένη του τοκετού.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) καταβάλλει στις δικαιούχους μηνιαίως ποσό ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό, κατόπιν ελέγχου ασφαλιστικής ενημερότητας.

Την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας μη μισθωτών δικαιούνται και η τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και η μη μισθωτή, που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου για τις έννοιες ‘’εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο’’ και ‘’ένταξη του παιδιού στην οικογένεια’’ ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 228 του π.δ. 80/2022 (Α’ 222).

Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά (7) μήνες από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας της παρ. 1 στον πατέρα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης. Για όσο χρόνο ο πατέρας λαμβάνει την άδεια που του έχει μεταβιβάσει η μητέρα, δικαιούται τις παροχές της παρ. 1, εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

Η καταβολή της παροχής της παρ. 1 στις αγρότισσες χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για τις ελεύθερες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενες μητέρες αξιοποιείται ο Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).

Από 1ης.1.2024 στους σκοπούς του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού προστίθεται η προστασία της μητρότητας των αυτοαπασχολούμενων και των ανεξαρτήτως απασχολούμενων μέσω της ειδικής παροχής της παρ. 1 και αυτός μετονομάζεται σε Ειδικό Λογαριασμό υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων.

Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας δικαιούνται και όσες μητέρες απέκτησαν τέκνο έως και δεκατέσσερις (14) εβδομάδες πριν από τη λήξη του έτους 2023 και ειδικότερα έως και την 24/09/2023».