Επίδομα παιδιού 2024: Βγήκε! Πότε η πληρωμή της α’ δόσης

Βγήκε το επίδομα παιδιού 2024. Δείτε μέσα στο κείμενο όλες τις λεπτομέρειες και συγκεκριμένα πότε είναι η πληρωμή της α' δόσης.

Επίδομα παιδιού 2024: Βγήκε! Πότε η πληρωμή της α' δόσης

Βγήκε το επίδομα παιδιού 2024. Δείτε μέσα στο κείμενο όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και συγκεκριμένα πότε ακριβώς είναι η πληρωμή της α’ δόσης.

Πιο αναλυτικά το επίδομα παιδιού Α21 στους δικαιούχους πληρώνεται στις 29 Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή. Πρόκειται για την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι η πληρωμή αφορά την πρώτη δόση για το 2024 από το επίδομα παιδιού Α21. Η καταβολή του ποσού γίνεται την ίδια ημέρα με την πληρωμή των υπόλοιπων επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Βγήκε το επίδομα παιδιού 2024 – Όλες οι λεπτομέρειες

Το επίδομα παιδιού Α21 στους δικαιούχους πληρώνεται στις 29 Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή. Πρόκειται για την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα. Η πληρωμή αφορά την πρώτη δόση για το 2024 από το επίδομα παιδιού Α21. Η καταβολή του ποσού γίνεται την ίδια ημέρα με την πληρωμή των υπόλοιπων επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Οι δικαιούχοι της επιδότησης μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ ή μέσω του ΟΠΕΚΑ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet. Το επίδομα παιδιού αφορά περίπου 800.000 οικογένειες με παιδιά.

Το ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 έτους 2024 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2022. Σημειώνεται ότι μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023. Μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση (από το προ νήπιο έως και το Γυμνάσιο), καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Τι να προσέξετε στην αίτηση για το επίδομα παιδιού Α21

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

  1. Τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,
  2. η Τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν, εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού Α21

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει από το αρμόδιο υπουργείο, δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού Α21 είναι:

  • Έλληνες πολίτες,
  • ομογενείς αλλοδαποί οι οποίοι διαθέτουν δελτίο ομογενούς,
  • πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ,
  • πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και ελβετοί πολίτες,
  • αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς Προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης το 1967 για το Καθεστώς Προσφύγων,
  • ανιθαγενείς των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών,
  • δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος και
  • πολίτες άλλων κρατών.

Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 έχει κλείσει και δεν δέχεται προς το παρόν νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης. Σύμφωνα με το υπουργείο, η τελευταία προθεσμία για να λάβουν οι δικαιούχοι το σύνολο των επιδομάτων του 2024 εκπνέει στις 15 Ιανουαρίου 2025. Σε αυτήν την περίπτωση οι δικαιούχοι του Α21 θα λάβουν όλες τις δόσεις του 2024 αναδρομικά.