Επίδομα παιδιού: Έκτακτη πληρωμή με ποσά έκπληξη (ημερομηνία)

Ανοιχτή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου θα παραμείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 –Επίδομα Παιδιού, για την υποβολή αίτησης Επιδόματος Παιδιού έτους 2023, το οποίο αυξάνεται το 2024.

Επίδομα παιδιού: Έκτακτη πληρωμή με ποσά έκπληξη (ημερομηνία)

Επίδομα παιδιού: Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για τους δικαιούχους του επιδόματος που δεν έχουν υποβάλει ακόμα αίτηση Α21 για το έτος 2023 και για όσους πολίτες ξεκίνησαν την δημιουργία αίτησης Α21 αλλά δεν έκαναν οριστική υποβολή της.

Στο πλαίσιο των στοχευμένων κυβερνητικών μέτρων για την ενίσχυση της οικογένειας, από την 1η Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το επίδομα τέκνων αυξάνεται και η αύξηση αναμένεται να φανεί στους μισθούς δημοσίων υπαλλήλων και μισθωτών.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση στον σύνδεσμο https://www.idika.gr/epidomapaidiou.

Μετά τις 15/01/2024 η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης Α21 θα κλείσει οριστικά και δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή για το έτος 2023.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού, μπορούν να  επισκεφθούν την σχετική σελίδα του ΟΠΕΚΑ στη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://opeka.gr/oikogeneies/epidoma-paidiou/erotiseis-apantiseis/.

Επίδομα παιδιού: Πώς διαμορφώνονται τα ποσά από σήμερα 1η Ιανουαρίου 2024

Από σήμερα 1η Ιανουαρίου 2024 ισχύει η αύξηση στο επίδομα παιδιού.

 • Για ένα παιδί, από τα 50 ευρώ θα ανέλθει στα 70 ευρώ.
 • Για δύο παιδιά, από τα 70 ευρώ θα αυξηθεί στα 120 ευρώ
 • Για τρία παιδιά, θα διαμορφωθεί στα 170 ευρώ ευρώ από 120 ευρώ
 • Για 4 παιδιά οι δικαιούχοι θα λάβουν 220 ευρώ από 170 ευρώ

Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια για την αίτηση

Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, ως ακολούθως:

 • Πρώτη κατηγορία: Εισόδημα έως 6.000 ευρώ
 • Δεύτερη κατηγορία: Εισόδημα από 6.001 ευρώ έως 10.000 ευρώ
 • Τρίτη κατηγορία: Εισόδημα από 10.001 ευρώ έως 5.000 ευρώ.

Τα ποσά του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζονται ως ακολούθως:

Για την πρώτη κατηγορία:

 • 70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
 • 70 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
 • Επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για τη δεύτερη κατηγορία:

 • 42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
 • Επιπλέον 42 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
 • Επιπλέον 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Για την τρίτη κατηγορία:

 • 28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
 • Επιπλέον 28 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
 • Επιπλέον 56 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Πού γίνεται η αίτηση για το Α21

H αίτηση Α21 υποβάλλεται μια φορά κάθε χρόνο από τον Μάρτιο κάθε έτους έως και τις 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, μέσω της πλατφόρμας Α21 από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ ή της ΗΔΙΚΑ ΑΕ με χρήση των κωδικών Taxisnet. Οι δικαιούχοι για το επίδομα παιδιού Α21 μπορούν να υποβάλουν αίτηση ΕΔΩ.

Διευκρινίζεται ότι ο δικαιούχος, σε κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασής του ή λανθασμένης καταχώρησης οποιουδήποτε άλλου στοιχείου της, οφείλει εντός ενός μήνα να προβαίνει σε τροποποίηση της αίτησης και μόνο στα πεδία που υπάρχουν μεταβολές. Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το επίδομα παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική σελίδα του ΟΠΕΚΑ.