Επίδομα παιδιού: Μεγάλη πληρωμή, αναδρομικά έως 280 ευρώ

Περίπου 550.000 δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού (κωδικός Α21) αναμένεται να λάβουν αναδρομικά για ένα δίμηνο, τα οποία κυμαίνονται από 56 έως 280 ευρώ, στο τέλος του μήνα. Η πλατφόρμα στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για υποβολή επιπλέον αιτήσεων παραμένει ανοικτή μέχρι τις 10 Μαΐου.

Επίδομα παιδιού: Μεγάλη πληρωμή, αναδρομικά έως 280 ευρώ

Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η 2η διμηνιαία δόση του 2024 -αφορά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο- θα καταβληθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτηση στον σύνδεσμο https://www.idika.gr/epidomapaidiou.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική σελίδα του ΟΠΕΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/

Το ποσό που καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 του έτους 2024 και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2022. Επιπλέον, το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής επισημαίνει πως μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2024, θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2023 για τον υπολογισμό των πιστώσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και της καταβολής της 2ης διμηνιαίας δόσης για το 2024, η εφαρμογή θα είναι εκ νέου διαθέσιμη από τις 31/5/2024 στις 8:00 το πρωί για την υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων.

Τα ποσά της επιδότησης για τους δικαιούχους υπολογίζονται με βάση το οικογενειακό εισόδημα και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  • Για το πρώτο και δεύτερο παιδί -70 ευρώ, 42 ευρώ, 28 ευρώ
  • Για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί -140 ευρώ, 84 ευρώ και 56 ευρώ

Όσοι δεν υπέβαλαν την αίτηση για το Επίδομα Παιδιού Α21 πριν την προσωρινό κλείσιμο της πλατφόρμας στις 11 Μαρτίου δεν θα λάβουν την πρώτη δόση. Ωστόσο, τα χρήματα δεν θα χαθούν, καθώς οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά την πληρωμή όταν υποβάλουν την αίτησή τους μετά το νέο άνοιγμα της πλατφόρμας για τις αιτήσεις του Α21.

Το Επίδομα Παιδιού δικαιούται ο γονέας από τον επόμενο μήνα της γέννησης του παιδιού και μπορεί να υποβάλει αίτηση. Αν ένα τέκνο γεννηθεί τον Δεκέμβριο, δεν δικαιούται επίδομα για το τρέχον έτος, ακόμα και αν η αίτηση υποβληθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου έτους.

Αν το παιδί είναι μαθητής, θα ζητηθούν τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, της τάξης και του αριθμού μητρώου. Στο έτος ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (γυμνάσιο), αν το τέκνο έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική διασταύρωση της φοίτησης του μαθητή για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης, απαιτείται η παροχή βεβαίωσης εγγραφής ή φοίτησης από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. Για ανήλικο παιδί που έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και φοιτά στο λύκειο, μπορεί να προσκομιστεί  απαιτείται η επισύναψη είτε του απολυτηρίου Γυμνασίου είτε σχετική βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα.