Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: ΝΕΟ voucher με μια μεγάλη αλλαγή

Το πρόγραμμα "Αλλάζω Συσκευή" συνδυάζει επιδοτήσεις για την αγορά έξυπνων συσκευών με αλλαγές στις ώρες χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να προωθηθεί η χρήση πιο αποδοτικών και ενεργειακά φιλικών συσκευών και να βελτιωθεί η ισορροπία προσφοράς-ζήτησης στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: ΝΕΟ voucher με μια μεγάλη αλλαγή

Ο τομέας της ενέργειας επιφέρει σημαντικές αλλαγές με την εισαγωγή νέων προγραμμάτων επιδότησης και την προώθηση της έξυπνης χρήσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία, που εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τις καθημερινές συνήθειες των νοικοκυριών, προετοιμάζεται από τα υπουργεία Ενέργειας και Οικονομικών.

Το νέο πρόγραμμα “Αλλάζω Συσκευή” θα δώσει έμφαση στην αντικατάσταση (με επιδότηση) παλαιών συσκευών με έξυπνες, οι οποίες θα επιτρέπουν την απομακρυσμένη διαχείριση μέσω δικτύου WiFi. Αυτός ο συνδυασμός αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα του νέου ωρολογίου χρέωσης, που φέρνει τη μετατόπιση της φθηνής τιμολόγησης από τη νύχτα στις μεσημεριανές ώρες.

Εκτός από τις επιδοτήσεις, το νέο πρόγραμμα επιφέρει και αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα του ρεύματος, εισάγοντας περισσότερη ευελιξία στις χρονικές ζώνες χρέωσης. Ανάλογα με την εποχή, οι νέες ώρες χρέωσης θα καθορίζονται από τις 11:00 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ., στο πλαίσιο ενός σχεδίου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αναπτυσσόμενης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η προτεινόμενη μετάβαση από τη νυχτερινή στη μεσημεριανή τιμολόγηση προβλέπεται να αντιμετωπίσει προκλήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση της ζήτησης και την ανακατανομή της ενεργειακής κατανάλωσης. Η επικέντρωση στην έξυπνη τεχνολογία επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ευέλικτο περιβάλλον όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της αλλαγής χωρίς να επηρεάζεται η καθημερινότητά τους.