Έξι θέσεις εργασίας Μηχανικών για να στείλετε το βιογραφικό σας

Εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα επιθυμούν να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας για Αρχιτέκτονες στην Ελλάδα για πλήρη ή και μερική απασχόληση. Δείτε αναλυτικά τις εταιρίες προκειμένου να στείλετε το βιογραφικό σας.

Έξι θέσεις εργασίας Μηχανικών για να στείλετε το βιογραφικό σας

Αν επιθυμείτε να βρείτε μια νέα θέση εργασίας μηχανικών στην Ελλάδα συγκεντρώσαμε για σας τους εργοδότες που επιθυμούν να στελεχώσουν άμεσα τις επιχειρήσεις τους. Δείτε αναλυτικά τα απαιτούμενα προσόντα για να κάνετε την αίτησή σας.

Οι έξι θέσεις εργασίας Μηχανικών

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Αρχιτέκτονας για εργασία σε Τεχνικό γραφείο στη Νίκαια. Απαραίτητη η γνώση Αutocad και Οffice. Επιπλέον απαραίτητες οι γνώσεις ΝΟΚ, ΓΟΚ, εφαρμογής του Νόμου 4495/2017 και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων. Αποστολή βιογραφικών: [email protected] (link sends e-mail)

Τεχνική – Eμπορική εταιρεία ζητά Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό για συνεργασία στο Μεσολόγγι. Αποστολή βιογραφικών στο Fax: 2631055404 ή στο Ε-Μail: [email protected] (link sends e-mail)

Ζητείται Τοπογράφος Μηχανικός όχι απαραίτητα μέλος ΤΕΕ, με ή χωρίς εμπειρία, για πλήρη απασχόληση σε Μελετητικό – Κατασκευαστικό γραφείο στην Αμοργό, απαραίτητα προσόντα η γνώση σχεδιασμού, η καλή γνώση 2D Σχεδίασης και η καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Αποστολή βιογραφικών: [email protected] (link sends e-mail) 10:00-18:00

Η εταιρεία ALPHADELTA CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε., επιθυμεί να προσλάβει Υπάλληλο για την στελέχωση του Τμήματος Δημοπρασιών. Έλεγχος διακηρύξεων. Έλεγχος πορείας των διαγωνισμών. Παρακολούθηση – Ενημέρωση – Αναθεώρηση Εργοληπτικού Πτυχίου. Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών. Διατήρηση Φακέλου Δικαιολογητικών. Πολύ καλή γνώση στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και ΤΜΕΔΕ. Βιογραφικά στo: [email protected] (link sends e-mail)

Η ALPHADELTA CONSTRUCTIONS AΤΕ, ζητά Μηχανικό ΠΕ/ΤΕ για την στελέχωση του Τμήματος Δημοσίων έργων, πλήρους απασχόλησης. Η θέση αφορά την υποστήριξη από έδρας των Εργοταξίων. Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ. Γνώση στη σύνταξη λογαριασμών, στη σύνταξη ΑΠΕ, ΠΠΑΕ, ΠΚΤΝΜΕΓ, αλληλογραφία και διαδικασιών Δημοσίων έργων. Αποστολή βιογραφικών: [email protected] (link sends e-mail) Τηλ. 2105244478

Η ALPHADELTA CONSTRUCTIONS AΤΕ, με δραστηριότητα την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, ζητά Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό για εργασία γραφείου. Απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: [email protected] (link sends e-mail) Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105244478