Φορολογικές δηλώσεις 2024: Παράταση με το… άνοιγμα της πλατφόρμας

Όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις 2024 και σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που προκύπτουν θα έχουμε παράταση στο άνοιγμα της πλατφόρμας.

Φορολογικές δηλώσεις 2024: Παράταση με το... άνοιγμα της πλατφόρμας

Όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις 2024 και σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που προκύπτουν αναμένεται να έχουμε παράταση στο άνοιγμα της πλατφόρμας.

Sε παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του 2024 θα προβούν υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς καθυστερεί σημαντικά το άνοιγμα της σχετικής εφαρμογής.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει μετά τις 15 Απριλίου και θα απομένει ελάχιστος χρόνος για τη συμπλήρωση και υποβολή των 6.500.000 φορολογικών δηλώσεων που αναμένεται να κατατεθούν φέτος.

Παράταση όσον αφορά το άνοιγμα της πλατφόρμας με τις φορολογικές δηλώσεις 2024

Η πλατφόρμα θα ανοίξει μετά τις 15 Απριλίου και θα απομένει ελάχιστος χρόνος για τη συμπλήρωση και υποβολή των 6.500.000 φορολογικών δηλώσεων.

Αναγκαστικά σε παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του 2024 θα προβούν υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς καθυστερεί σημαντικά το άνοιγμα της σχετικής εφαρμογής.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει μετά τις 15 Απριλίου και θα απομένει ελάχιστος χρόνος για τη συμπλήρωση και υποβολή των 6.500.000 φορολογικών δηλώσεων που αναμένεται να κατατεθούν φέτος.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30ή Ιουνίου, η οποία ωστόσο, ποτέ δεν τηρήθηκε, πόσο μάλλον φέτος που η πλατφόρμα καθυστερεί να ανοίξει.

Πέρυσι, που η πλατφόρμα άνοιξε στις 29 Μαρτίου, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος επεκτάθηκε έως και το τέλος Αυγούστου και παρά την παράταση, περισσότερες από 120.000 ήταν οι εκπρόθεσμες δηλώσεις, ενώ αντίστοιχη ήταν η εικόνα και το 2022.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνδυασμό με τις μόνιμες καθυστερήσεις αποστολή των στοιχείων στην ΑΑΔΕ, από τα ασφαλιστικά ταμεία για τις συντάξεις και τους φορείς που υποχρεούνται να στείλουν στοιχεία για τις δαπάνες των φορολογουμένων, η περίοδος υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων θα παραταθεί ξανά έως το τέλος του καλοκαιριού.

Επίσης, σε ότι αφορά στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις οι οποίες θα υποβάλλονται αυτόματα στη λήξη της προθεσμίας, ελάχιστα διευκολύνει τη διαδικασία, καθώς αυτές ήδη υποβάλλονταν χωρίς δυσκολίες και εμπρόθεσμα από τους υπόχρεους.

Αυξημένος ο βαθμός δυσκολίας

Φέτος μάλιστα είναι και αυξημένος ο βαθμός δυσκολίας της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων, καθώς γίνονται αλλαγές στα έντυπα Ε1 και Ε3, λόγω της αλλαγής του τρόπου φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών με την επαναφορά των τεκμηρίων.

Αναλυτικότερα, στο έντυπο Ε3, που συμπληρώνεται από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, προστίθενται νέοι πίνακες και κωδικοί με στόχο να προσδιοριστεί με τεκμαρτό τρόπο το καθαρό φορολογητέο εισόδημά τους, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια του νέου συστήματος φορολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρχουν κωδικοί για:

  1. Τις ετήσιες μικτές αποδοχές εργαζόμενου που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό ή, εάν στην επιχείρηση υπάρχει προσωπικό, με βάση τυχόν ποσό μικτών αποδοχών ανώτερο του μικτού ετησίου κατώτατου μισθού, το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι αυτό που καταβάλλεται στον πλέον υψηλόμισθο υπάλληλο.
  2. Τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης.
  3. Το συνολικό ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων, εφόσον η επιχείρηση απασχολεί προσωπικό.
  4. Το ύψος του ετησίου τζίρου που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά το φορολογικό έτος 2023.
  5. Να δηλώσει, αν ο υπόχρεος με ατομική επιχείρηση υπάγεται σε κάποια από τις κατηγορίες απαλλασσόμενων από το νέο σύστημα (είναι πολύτεκνος ή ανάπηρος 80% και άνω) ή εάν δικαιούται μείωσης του ελάχιστου ετήσιου καθαρού εισοδήματος που θα προσδιοριστεί με το νέο σύστημα (λόγω του ότι έχει έδρα σε μικρό χωριό, έχει αναπηρία 67%-79% κ.λπ.).
  6. Να δηλώσει σε ειδικό κωδικό εάν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία που απαλλάσσεται από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, όπως ασθενής νοσηλευόμενος, στρατευμένος, φυλακισμένος κ.λπ.
  7. Να δηλώσει σε ειδικό κωδικό, πως επιθυμεί τον έλεγχο από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι πράγματι τα έσοδά του είναι κάτω από τα ελάχιστα που ορίζει ο νόμος.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης, ορίζει ότι το ελάχιστο ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου που ασκεί ατομικά, για 6 έτη, εμπορική επιχείρηση, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από τις ετήσιες μικτές αποδοχές υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα που αμείβεται με τον κατώτατο μηνιαίο μισθό, των 780 ευρώ (που ήταν το 2023).

Στο πλαίσιο αυτό, το ελάχιστο όριο ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος για κάθε αυτοαπασχολούμενο με 6 έτη άσκησης του επαγγέλματος του δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 10.920 ευρώ.

Το ποσό προσαυξάνεται ανάλογα με τα έτη άσκησης του επαγγέλματος ή το απασχολούμενο προσωπικό, ενώ μειώνεται το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για τους επιχειρηματίες με έως και 5 έτη άσκησης δραστηριότητας.