Φορολογικές δηλώσεις: Νέα ενημέρωση – Ποιοι πρέπει να βάλουν ΙΒΑΝ

Όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις η ΑΑΔΕ προσπαθεί να διευκολύνει μερίδα κόσμου με τη μη γνωστοποίηση αριθμού IBAN.

Φορολογικές δηλώσεις: Νέα ενημέρωση - Ποιοι πρέπει να βάλουν ΙΒΑΝ

Η ΑΑΔΕ αναφορικά με τις φορολογικές δηλώσεις αξίζει να αναφέρουμε ότι πήρε μια απόφαση κατά την οποία στόχο έχει να διευκολύνει μερίδα κόσμου με τη μη γνωστοποίηση του αριθμού IBAN.

Πιο συγκεκριμένα σε μια κίνηση για τη διευκόλυνση ευάλωτων πολιτών για τις φορολογικές τους δηλώσεις προχωράει η ΑΑΔΕ, τονίζοντας ότι δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν λογαριασμό ΙΒΑΝ.

Ουσιαστικά το αντίθετο θα συμβαίνει μόνο εάν από τη δήλωσή τους προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο ή εκκρεμεί γι αυτούς ποσό άλλου φόρου προς επιστροφή.

Διευκολύνει η ΑΑΔΕ τους πολίτες όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις – Δείτε τις λεπτομέρειες

Σε μια κίνηση για τη διευκόλυνση ευάλωτων πολιτών για τις φορολογικές τους δηλώσεις προχωράει η ΑΑΔΕ, τονίζοντας ότι δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν λογαριασμό ΙΒΑΝ πριν την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023, παρά μόνο εάν από τη δήλωσή τους προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο ή εκκρεμεί γι αυτούς ποσό άλλου φόρου προς επιστροφή.

Το συγκεκριμένο μέτρο της ΑΑΔΕ, αφορά πολίτες, που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή γεννήθηκαν έως και την 31/12/1958, και των πολιτών με αναπηρία 67% και άνω, για την υποβολή της δήλωσής τους προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, από σήμερα 11/6/2024, οι πολίτες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν λογαριασμό ΙΒΑΝ πριν την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2023, παρά μόνο εάν από τη δήλωσή τους προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο ή εκκρεμεί γι αυτούς ποσό άλλου φόρου προς επιστροφή.

Επισημαίνεται ότι ο ΙΒΑΝ μπορεί να δηλωθεί:

  • Στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN
  • Στην εφαρμογή για φορητές συσκευές myAADEapp επιλέγοντας Στοιχεία Επικοινωνίας > ΙΒΑΝ.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα:

  • Από τις 25/4/2024, ημερομηνία έναρξης υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, έχουν δηλωθεί 854.243 ΙΒΑΝ.
  • Παραμένουν 75.464 πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους ή έχουν αναπηρία 67% και άνω, είναι δικαιούχοι επιστροφής φόρου και δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ.

Την πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων άνοιξε τις προηγούμενες μέρες η ΑΑΔΕ, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όσους φορολογούμενους είχαν υποπέσει σε λάθη ή είχαν ξεχάσει να συμπληρώσουν κάποια στοιχεία, να το πράξουν χωρίς την επιβολή προστίμων.

Ωστόσο, η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων, με τις οποίες διορθώνονται οι αρχικές δηλώσεις, θα πρέπει να γίνει έως τις 26 Ιουλίου 2024, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο υπό προυποθέσεις. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική και οι 1,3 εκατ. μισθωτοί και συνταξιούχοι με προσυμπληρωμένες φορο-δηλώσεις, τις οποίες θα υποβάλει αυτόματα η ΑΑΔΕ στις 2 Ιουλίου 2024, εάν δεν το έχουν πράξει νωρίτερα οι ίδιοι.

Η διαδικασία υποβολής τροποποιητικής

  • Μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ όσοι έχουν εντοπίσει λάθη στο εκκαθαριστικό μπορούν να υποβάλουν διορθωτική, συμπληρωματική φορολογική δήλωση, συνυποβάλλοντας, εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 ή το έντυπο Ε3, τα οποία συνοδεύουν το έντυπο Ε1.
  • Οτανο φορολογούμενος επιλέξει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση (στο έντυπο Ε1) και στα έντυπα (Ε2 και Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στη νέα δήλωση που πρόκειται να υποβληθεί.

Για παράδειγμα:

  • Φορολογούμενος που ενώ φιλοξενείται στο σπίτι της αδερφής του δήλωσε λανθασμένα ότι κατοικεί σε δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία έχει τώρα τη δυνατότητα να διαγράψει στον πίνακα 5 των τεκμηρίων τα στοιχεία της δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας και να συμπληρώσει την ένδειξη «Φιλοξενία» στον Πίνακα 6 του εντύπου Ε1. Στην περίπτωση της φιλοξενίας δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο της κατοικίας.
  • Φορολογούμενος ο οποίος αγόρασε αυτοκίνητο το 2023 ξέχασε να δηλώσει στην αρχική δήλωση το ποσό από την πώληση του παλαιού του αυτοκινήτου. Για να περιορίσει ή να μηδενίσει το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μπορεί να διορθώσει την παράλειψη με την τροποποιητική δήλωση, συμπληρώνοντας τον κωδικό 781-782 στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1.
  • Φορολογούμενος ο οποίος απέκτησε ακίνητο το 2023 και δεν εμφάνισε στην αρχική δήλωση ποσό από ανάλωση κεφαλαίου (κωδικοί 787-788) για να «σβήσει» το τεκμήριο.

Η νέα δήλωση μετά τις αλλαγές θα αντικαταστήσει την αρχική δήλωση και αμέσως μετά θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημειωμα.  Στο  νέο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην ηλεκτρονική πύλη myAADE.gr θα αναγράφεται όχι μόνο το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης, αλλά και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής.

Αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή μέχρι τις 26 Ιουλίου 2024, τότε ο φορολογούμενος αποφεύγει το πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ.

Σημειώνεται ότι δεν επιβάλλονται πρόστιμα, σε κάθε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ. Επίσης, δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση που με την υποβολή της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν επέρχεται αλλαγή στο ύψος της φορολογητέας ύλης, π.χ. σε περίπτωση που με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης διορθώνεται κάποιο λάθος στα στοιχεία ταυτότητας του φορολογούμενου ή στα στοιχεία των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του φορολογούμενου, το οποίο λάθος δεν επηρεάζει το ύψος του φόρου.