ΦΠΑ: Προσοχή! Τι αλλάζει στο έντυπο δήλωσης από τον Ιούλιο

Από την 1η Ιουλίου 2024, θα τεθεί σε ισχύ ένα νέο καθεστώς για το έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ, το οποίο θα έχει επιπτώσεις σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων.

ΦΠΑ: Προσοχή! Τι αλλάζει στο έντυπο δήλωσης από τον Ιούλιο

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημοσίευσε μια διευκρινιστική εγκύκλιο που περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που αναμένοντα

H απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ πριν από μια εβδομάδα θα ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από την 1η Ιουλίου 2024 και μετά, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Έτσι, το νέο έντυπο ΦΠΑ θα χρησιμοποιείται για τις δηλώσεις που υποβάλλονται για τον έβδομο μήνα του 2024 από τους φορολογούμενους που απαιτούνται να τηρούν διπλόγραφο λογιστικό σύστημα, και για το τρίτο τρίμηνο του 2024 για όσους υπόκεινται στην απλογραφική λογιστική διαδικασία ή δεν είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν βιβλία και να εκδίδουν στοιχεία σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Οι τροποποιήσεις

Με βάση την εγκύκλιο και τις τροποποιήσεις που επιφέρει το νέο έντυπο της δήλωσης ΦΠΑ, ισχύουν οι ακόλουθες αλλαγές σε σύγκριση με το προηγούμενο έντυπο, και αφορούν πράξεις που έγιναν από την 1η Ιουλίου 2016 έως και την 30ή Ιουνίου 2024:

  • Προστέθηκε η επιλογή για ετήσια φορολογική περίοδο για τους φορολογούμενους που εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο άλλης χώρας.
  • Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 308 και 309 για την καταχώριση των εκροών που υπόκεινται σε μειωμένους συντελεστές φόρου 4% και 3% για τα νησιά του Αιγαίου αντίστοιχα, καθώς και οι κωδικοί 338 και 339 για τον υπολογισμό του φόρου που προκύπτει από αυτές τις εκροές.
  • Στον υποπίνακα α του πίνακα Β προστέθηκε ο νέος κωδικός 313 για πράξεις που δεν συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών ΦΠΑ, όπως οι πωλήσεις επενδυτικών αγαθών και οι αυτοπαραδόσεις αγαθών.
  • Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 314 και 315 για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και λήψεις υπηρεσιών, με την ειδική αναφορά στις πράξεις που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Αυτές οι τροποποιήσεις ισχύουν για τις πράξεις που διενεργήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2016 έως και την 30ή Ιουνίου 2024.

Στην ανακοίνωση τονίζεται το εξής:

  • Οι κωδικοί 313, 314 και 315 αντικαθιστούν τον κωδικό 311, με τον τελευταίο να μειώνεται.
  • Ο κωδικός 312 αντιπροσωπεύει το συνολικό κύκλο εργασιών κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, ανεξαρτήτως της υποχρέωσης για διακανονισμό εκπτώσεων φόρου εισροών.
  • Στον υποπίνακα δ, ο κωδικός “400 – Επιστροφή φόρου αρ. 41 (πωλ. αγρ. Προϊόντων Χ 3%)” καταργείται λόγω τροποποιήσεων στις σχετικές διατάξεις.
  • Προστίθεται ο κωδικός 912 στα πληροφοριακά στοιχεία, ο οποίος αφορά τις απαλλασσόμενες από ΦΠΑ παραδόσεις και παροχές υπηρεσιών από και προς τον Άγιο Όρος, καθώς και εισαγωγές στην περιοχή αυτή. Η συμπλήρωσή του είναι υποχρεωτική για τους φορολογούμενους που εκτελούν αντίστοιχες πράξεις, σύμφωνα με την προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση Π.7395/4269/1987.