Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Προσλαμβάνει ασκούμενο δικηγόρο

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε το άνοιγμα μιας θέσης εργασίας για ασκούμενο δικηγόρο. Ενημερωθείτε μέσω της προκήρυξης για τις απαιτήσεις αλλά και τη διάρκεια.

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Προσλαμβάνει ασκούμενο δικηγόρο

Ενεργές είναι οι αιτήσεις συμμετοχής ασκούμενου δικηγόρου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο οποίος πρόκειται να πραγματοποιήσει την άσκηση του στη Δικηγόρο / Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και Εταιρικής Διακυβέρνησης για 12 έως 18 μήνες.

Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης διαχειρίζεται όλα τα νομικά ζητήματα και τις υποθέσεις που αφορούν τον Οργανισμό και εξασφαλίζει την σύμφωνη προς τους εφαρμοστέους κανόνες εταιρική του λειτουργία , ώστε να διαφυλάσσονται και να προστατεύονται τα συμφέροντά του.

Τα απαραίτητα προσόντα του ασκούμενου δικηγόρου

  • Απόφοιτος Νομικής Σχολής (Πτυχίο/Βεβαίωση περάτωσης σπουδών)
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και χειρισμός τους προφορικά και γραπτά. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θεωρείται επιπλέον προσόν.
  • Άριστη χρήση του MS Office (άριστη χρήση word, πολύ καλή χρήση Excel και PowerPoint)

Απαιτούμενες δεξιότητες και επιθυμητά χαρακτηριστικά

  • Ομαδικό πνεύμα
  • Υπευθυνότητα
  • Οργανωτικές ικανότητες
  • Ενδιαφέρον για έρευνα
  • Έμφαση στη λεπτομέρεια
  • Θέληση για μάθηση και εξέλιξη
  • Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και μία σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ.

Η προθεσμία υποβολής είναι η 24η Απριλίου 2024, στις 16:59 ώρα Ελλάδας

Όλες οι εγκαταστάσεις και τα γραφεία του ΚΠΙΣΝ είναι πλήρως προσβάσιμα σε Άτομα με Αναπηρία

Αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ