Ηλεκτρονική Έκδοση Πτυχίων: Η Νέα Πρωτοβουλία, πώς γίνεται

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της ψηφιακής διακυβέρνησης, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), προσφέρει μια καινοτόμο υπηρεσία για τους αποφοίτους του.

Ηλεκτρονική Έκδοση Πτυχίων: Η Νέα Πρωτοβουλία, πώς γίνεται

Πλέον, οι απόφοιτοι του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και άλλων πανεπιστημίων της χώρας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα των πτυχίων τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι απόφοιτοι μπορούν να αποκτήσουν αντίγραφα των πτυχίων τους που διαθέτουν μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα από το gov.gr. Αυτό τους επιτρέπει όχι μόνο να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά αλλά και να τα εκτυπώνουν για έγχαρτη κατάθεση.

Με την ενσωμάτωση των πτυχίων στη διαδικασία ηλεκτρονικής επισήμανσης με τη σφραγίδα της Χάγης μέσω του e-apostille.gov.gr, οι απόφοιτοι μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων τους σε διεθνές επίπεδο.

Επιπλέον, η επιβεβαίωση της γνησιότητας των αντιγράφων γίνεται απλά και γρήγορα μέσω της εφαρμογής επαλήθευσης στο docs.gov.gr/validate, εισάγοντας τον μοναδικό κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου.

Με περισσότερους από 500 χιλιάδες τίτλους σπουδών που διατίθενται ηλεκτρονικά και περισσότερα από 50 χιλιάδες αντίγραφα που έχουν εκδοθεί έως σήμερα, η πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη κερδίσει μεγάλη αναγνώριση και αποδοχή.

Στο ptyxia.gov.gr διαθέτουν σήμερα τα πτυχία τους, τα ακόλουθα 20 Ιδρύματα:

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Διεθνές Πανεπιστήμιο Της Ελλάδας
 • Εθνικό Και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)
 • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης
 • Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Σταδιακά, στόχος είναι να ενταχθούν όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Χώρας. Αναλυτική λίστα με τα διαθέσιμα πτυχία ανά Πανεπιστήμιο, καθώς και τα πανεπιστήμια που εκκρεμούν μπορείτε να βρείτε στο: https://ptyxia.gov.gr/universities/

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των πολιτών και των τίτλων σπουδών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.