Ημερομηνίες: Πότε μπαίνει το Market Pass 2 και πότε το Market Pass 3

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες που μπαίνει το Market Pass 2 αλλά και πότε ακριβώς θα μπει και το Market Pass 3.

Ημερομηνίες: Πότε μπαίνει το Market Pass 2 και πότε το Market Pass 3

Δείτε αναλυτικά τις ακριβείς ημερομηνίες που πρόκειται να μπει αρχικά το Market Pass 2 αλλά και έπειτα πότε ακριβώς θα δείτε να μπαίνει και το Market Pass 3.

Ουσιαστικά να σημειώσουμε ότι σήμερα Δευτέρα 15 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η διαδικασία της καταβολής της τρίμηνης ενίσχυσης του Market Pass 2 για όλους τους δικαιούχους.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι όσον αφορά το Market Pass 3, το χρονοδιάγραμμα που ακολουθείται εξαρτάται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και την επιλεγμένη μέθοδο καταβολής.

Δείτε τις ημερομηνίες που μπαίνει το Market Pass 2

Σήμερα Δευτέρα 15 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η διαδικασία της καταβολής της τρίμηνης ενίσχυσης του Market Pass 2 (για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο) στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Η πληρωμή αφορά στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση από τις 31 Οκτωβρίου 2023 έως και τις 8 Ιανουαρίου 2024 για το Market Pass 2 και έχουν ζητήσει να πιστωθούν τα χρήματα της ενίσχυσης είτε σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα είτε σε τραπεζικό λογαριασμό.

Δείτε τις ημερομηνίες που μπαίνει το Market Pass 3

Πότε πληρώνεται το Market Pass 3

Για την καταβολή της ενίσχυσης Market Pass 3, το χρονοδιάγραμμα που ακολουθείται εξαρτάται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και την επιλεγμένη μέθοδο καταβολής (πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό ή έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας).

Για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 31η Οκτωβρίου 2023 και έως την 8η Ιανουαρίου 2024, η ενίσχυση αποστέλλεται προς πληρωμή έως την 15η Ιανουαρίου 2024.

Περίπτωση απόρριψης της διαδικασίας πίστωσης

Εντός του Ιανουαρίου 2024, και πριν την τελευταία προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμών, διενεργούνται τελικοί έλεγχοι για όλους τους αιτούντες της οικονομικής ενίσχυσης, ιδίως ως προς τα μέλη του νοικοκυριού. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τόσο τους δικαιούχους που είχαν λάβει την αίτηση σε προηγούμενους κύκλους του Market Pass και λαμβάνουν την ενίσχυση των μηνών Αυγούστου-Οκτωβρίου 2023 αυτόματα, όσο και τους νέους αιτούντες. Μετά τον έλεγχο και την πλήρωση των προϋποθέσεων διενεργείται σχετική πληρωμή. Σε περίπτωση απόρριψης της διαδικασίας πίστωσης της ενίσχυσης στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή στον τραπεζικό του λογαριασμό ο αιτών που θα ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο θα έχει δικαίωμα να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις μετά την 8η Ιανουαρίου 2024 και να επανυποβάλλει την αίτηση μέχρι την 26η Ιανουαρίου 2024.

Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία πίστωσης στην ψηφιακή κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασμό πραγματοποιείται έως την 31η Ιανουαρίου 2024. Εάν υπάρξει απόρριψη της διαδικασίας πίστωσης της ενίσχυσης, δεν επιτρέπεται η αλλαγή του μέσου καταβολής της ενίσχυσης.

Σημειώνεται ότι η παράταση του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων για όλους τους δικαιούχους του Market Pass 2 αποφασίστηκε για λόγους επιχειρησιακής ευθυγράμμισης των διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης και ιδίως για την αντιμετώπιση μη εκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων εξαιτίας των παρατάσεων υποβολής τους από τους πληγέντες των φυσικών καταστροφών.

Ποιοι θα λάβουν διπλό επίδομα

Οι πληγέντες από τις κακοκαιρίες του Σεπτεμβρίου θα λάβουν επιπλέον επίδομα και συγκεκριμένα το διπλάσιο για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Η ενίσχυση διαμορφώνεται στο 10% του μηνιαίου ύψους αγορών έως 1.000 ευρώ και το ύψος της ξεκινά από τα 22 ευρώ ανά μήνα για μονομελή νοικοκυριά και προσαυξάνεται κατά 10 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Το ανωτέρω όριο των αγορών δεν ισχύει για δικαιούχους με περισσότερα από 6 εξαρτώμενα τέκνα.