Καφές: Νέα αύξηση της τιμής του – Δείτε πόσο θα πωλείται

Η αύξηση της τιμής του καφέ έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και στην οικονομία γενικότερα.

Καφές: Νέα αύξηση της τιμής του - Δείτε πόσο θα πωλείται

Οι ανατιμήσεις της τάξεως του 15% με 20%, είναι σημαντικές και αναμένεται να επηρεάσουν δυσμενώς τους καταναλωτές, τα καταστήματα εστίασης και την επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο του καφέ.

Η προβλεπόμενη αύξηση της λιανικής τιμής του καφέ στα καφεκοπτεία από 19-20 ευρώ το κιλό σε 21-23 ευρώ αποτελεί σημαντικό ποσοστό αύξησης που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την τσέπη των καταναλωτών.

Οι εταιρείες επεξεργασίας και εμπορίας καφέ δηλώνουν αδυναμία να απορροφήσουν τις αυξήσεις στη χονδρική τιμή, οπότε η αύξηση αυτή αναμένεται να μεταφερθεί στη λιανική τιμή του προϊόντος. Οι αιτίες που επικαλούνται οι εταιρείες για την αύξηση του κόστους είναι πολλαπλές, ανάμεσά τους η αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω παραγωγικών προβλημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο και οι γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν τον εφοδιασμό και τις τιμές των πρώτων υλών.

Επιβάρυνση των καταναλωτών: Οι αυξημένες τιμές του καφέ στα καφεκοπτεία και τα καταστήματα εστίασης θα οδηγήσουν σε αυξημένο κόστος ζωής για τους καταναλωτές που αγαπούν τον καφέ.

Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις εστίασης: Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν καφέ θα βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να ανεβάσουν τις τιμές τους για να αντισταθμίσουν την αύξηση του κόστους του καφέ, πιθανώς μεταφέροντας αυτό το κόστος στους καταναλωτές.

Επιπτώσεις στην οικονομία: Η αύξηση του κόστους του καφέ μπορεί να έχει επιπτώσεις στην οικονομία, καθώς ο καφές αποτελεί σημαντικό προϊόν κατανάλωσης για πολλούς ανθρώπους.

Αύξηση του κόστους επιχειρηματικής δραστηριότητας: Οι επιχειρήσεις εμπορίας καφέ θα αντιμετωπίσουν αυξημένο κόστος εισαγωγής του προϊόντος λόγω των αυξημένων τιμών του στις διεθνείς αγορές.

Επιπτώσεις στην παραγωγή καφέ: Η αύξηση των τιμών του καφέ μπορεί να ενθαρρύνει τους αγρότες να αυξήσουν την παραγωγή του, ωστόσο, αυτό μπορεί να μην είναι πάντα εφικτό λόγω περιορισμένων πόρων και συνθηκών ανάπτυξης.
Συνολικά, η αύξηση της τιμής του καφέ αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί προσεκτική παρακολούθηση και διαχείριση από τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς αποτελεί είδος πρώτης ανάγκης και η μοναδική απόλαυση του Έλληνα που παραμένει έως τώρα κάπως πιο προσιτή.

Η αύξηση της χρηματιστηριακής τιμής του καφέ Robusta και Arabica αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο που επιβεβαιώνει την τάση αύξησης του κόστους του καφέ σε παγκόσμιο επίπεδο. Η απότομη αύξηση της τιμής της ποικιλίας Robusta από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2024 από 2,689 δολάρια/τόνο σε 4,500 δολάρια/τόνο δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Γιατί αυξάνεται η τιμή του καφέ

Οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα αποτελούν ένα από τα στοιχεία που συμβάλλουν στην αύξηση του κόστους εισαγωγής του καφέ. Οι επιθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει αύξηση των ασφαλίστρων και τριπλασιασμό των ναύλων, καθώς τα πλοία είναι υποχρεωμένα να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής. Αυτό οδηγεί σε αυξημένα κόστη μεταφοράς του καφέ από τις παραγωγικές περιοχές προς τις αγορές και, συνεπώς, σε αύξηση της τιμής του προϊόντος στον παγκόσμιο αγορά.

Επιπλέον, η ξηρασία που επιβαρύνει το Βιετνάμ αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα που επηρεάζει το κόστος εισαγωγής του καφέ. Ειδικότερα η μείωση της παραγωγής λόγω της ξηρασίας οδηγεί σε μείωση της προσφοράς και αύξηση της ζήτησης, με αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής του προϊόντος στις διεθνείς αγορές.

Συνολικά, οι παραπάνω παράγοντες συμβάλλουν σε μια ολοένα και αυξανόμενη τάση αύξησης της τιμής του καφέ, η οποία επηρεάζει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές παγκοσμίως μετατρέποντας τον καφέ σε είδος πολυτελείας.