Καιρός: Προσοχή, τι έρχεται τις επόμενες ώρες – Εκτακτες ανακοινώσεις

Εγκύκλιος με θέμα "Προστασία της Δημόσιας Υγείας στην περίπτωση μεταφοράς αφρικανικής σκόνης" εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας, σε συνέχεια των πρόσφατων μετεωρολογικών προγνώσεων που αφορούν την εμφάνιση φαινομένων μεταφοράς αφρικανικής σκόνης από την Πέμπτη (9/5).

Καιρός: Προσοχή, τι έρχεται τις επόμενες ώρες - Εκτακτες ανακοινώσεις

Στην εγκύκλιο παρέχονται συστάσεις και μέτρα προφύλαξης για την υγεία του πληθυσμού λόγω της αύξησης της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα λόγω της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης από την έρημο Σαχάρα.

Συγκεκριμένα, ανάλογα με την εκτίμηση των μέσων ημερήσιων επιπέδων συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, όπως ανακοινώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπηρεσίες Περιβάλλοντος των Π.Ε.), για συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 50μg/m3, οι συστάσεις και τα μέτρα προστασίας είναι τα εξής:

Σημειώνεται ότι για τις προτεινόμενες συστάσεις και μέτρα προστασίας του πληθυσμού στην Περιφέρεια Αττικής, ο κοινός πολίτης μπορεί να ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, η αρμοδιότητα της ενημέρωσης ανήκει στον αντίστοιχο Περιφερειάρχη.

Επιπλέον, συστήνεται η λήψη των παρακάτω μέτρων προστασίας του πληθυσμού:

  • Παραμονή σε κλειστούς χώρους: Σε περιοχές που επηρεάζονται από τη μεταφορά της αφρικανικής σκόνης, συνιστάται η παραμονή σε κλειστούς χώρους. Αυτό περιλαμβάνει το κλείσιμο παραθύρων, πορτών και άλλων διόδων αέρα προς το εσωτερικό, προκειμένου να μειωθεί η έκθεση στον εξωτερικό αέρα.
  • Χρήση συστήματος κλιματισμού: Εάν οι κατοικίες διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, προτείνεται η λειτουργία του σε λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα, προκειμένου να μειωθεί η εισροή σκόνης από τον εξωτερικό αέρα. Απενεργοποιήστε την επιλογή εισαγωγής “φρέσκου αέρα” και διατηρήστε τα φίλτρα σε καλή κατάσταση.
  • Μείωση των πηγών ρύπανσης εσωτερικού αέρα: Αποφύγετε το κάπνισμα εντός των κατοικιών, το μαγείρεμα με χρήση ψησταριάς, τη χρήση τζακιού για ψήσιμο/μαγείρεμα/θέρμανση, και τη χρήση αεροζόλ και άλλων πηγών ρύπανσης που μπορούν να επιβαρύνουν την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.

Πληροφορίες σχετικά με την πρόγνωση της εξέλιξης των φαινομένων μεταφοράς σκόνης μπορούν να αναζητηθούν στη σελίδα του προγράμματος «Κοπέρνικος» της ΕΕ στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://atmosphere.copernicus.eu/charts/packages/cams_air_quality/

Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου και εκδίδει συστάσεις για την προστασία του πληθυσμού ανάλογα με την εκτίμηση των επιπέδων συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων. Η δημοσίευση αυτών των συστάσεων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου επιτρέπει στο κοινό να έχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία του.