Καθαρισμός Οικοπέδων: Πρόστιμο 1.000 ευρώ – Τι πρέπει να κάνετε

Στις 31 Μαΐου 2024 λήγει η προθεσμία για τη δήλωση στο μητρώο καθαρισμού οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από τους ιδιοκτήτες ακαθάριστων οικοπέδων. Μετά το πέρας της προθεσμίας ενδέχεται να προκύψουν πρόστιμα.

Καθαρισμός Οικοπέδων: Πρόστιμο 1.000 ευρώ - Τι πρέπει να κάνετε

Η δυνατότητα για τους πολίτες να υποβάλλουν αιτήσεις καθαρισμού των οικοπέδων τους, καθώς και να καταγγέλλουν ακαθάριστα, δείχνει μια προσπάθεια ενεργού συμμετοχής του κοινού στη διαχείριση του περιβάλλοντος τους. Επιπλέον, η καταγραφή των στοιχείων από τις αυτοψίες που διενεργούνται από τον δήμο είναι σημαντική για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που αναφέρονται από τους πολίτες.

Πώς πρέπει να καθαρίζονται τα οικόπεδα

  • Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών σπασμένων δένδρων και κλαδιών.
  • Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης.
  • Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δένδρων.
  • Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης.
  • Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών και απορριμμάτων.
  • Απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Οι Δήμοι θα προβαίνουν σε ελέγχους

Το βάρος για τον πλήρη έλεγχο θα έχουν οι Δήμοι. Συγκεκριμένα, θα εντοπίζουν τα ακαθάριστα οικόπεδα και στη συνέχεια μέσω ψηφιακής πλατφόρμας θα έχουν τη δυνατότητα να διασταυρώνουν κατά πόσο οι πολίτες έχουν υποβάλλει δήλωση καθαρισμού και να τους ενημερώσουν για την υποχρέωσή τους να προχωρήσουν σε εργασίες αποψίλωσης.

Ειδικότερα ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να καθαρίσει όλους τους κοινόχρηστους χώρους, έτσι και ο πολίτης πρέπει να καθαρίσει το οικόπεδό του. Σε περίπτωση που κάποιος δεν συμμορφωθεί και δεν καθαρίσει το οικόπεδό του, ο Δήμος θα επανέλθει με επιστολή και αν τελικά δεν συμμορφωθεί θα επιβάλλει πρόστιμο. Επί της διαδικασίας, κάθε Δήμος θα μπορεί να καταχωρεί στοιχεία και φωτογραφικό υλικό από τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους που διενεργεί, ώστε να διαπιστώνει εάν έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες, σύμφωνα με τη δήλωση που έχει υποβάλει ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου.

Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, οι πολίτες θα έρχονται αντιμέτωποι με «τσουχτερά» πρόστιμα τα οποία θα ξεκινούν από 1.000 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αγγίξουν και τις 54.000 ευρώ.