Κερδίστε 8.000 ευρώ σε διαγωνισμό του Μετρό – Πως παίρνετε μέρος

Έχει βγει διαγωνισμός από το μετρό και μπορείτε να λάβετε μέρος με έπαθλο έως και 8.000 ευρώ. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε;

Κερδίστε 8.000 ευρώ σε διαγωνισμό του Μετρό - Πως παίρνετε μέρος

Τρέχει διαγωνισμός από το μετρό με τους νικητές να παίρνουν χιλιάδες ευρώ…

Πρόκειται για διαγωνισμό σχεδιασμού λογοτύπου που θα κριθεί από σχετική επιτροπή.

Υπάρχουν τρεις νικητές με το έπαθλο να είναι χιλιάδες ευρώ!

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος

α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή κατά ομάδες που είναι επαγγελματίες γραφίστες, σχεδιαστές, εικαστικοί αρχιτέτκονες, διακοσμητές και άλλες συναφείς με τα ανωτέρα επαγγέλματα ειδικότητες.

β) φοιτητές σε συναφείς ειδικότητες με τα επαγγέλματα της παραπάνω παραγράφου (παρ. α).

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στον παρόντα διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος μιας και μόνο ομάδας/ένωσης. Από τον διαγωνισμό, ως διαγωνιζόμενοι, αποκλείονται το προσωπικό της Ελληνικό Μετρό, τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και κάθε πρόσωπο που έχει συγγένεια δευτέρου βαθμού με τα ανωτέρω πρόσωπα.

Πόσα χρήματα είναι τα βραβεία του διαγωνισμού του μετρό

Το πρώτο βραβείο είναι ύψους 8.000 ευρώ, το δεύτερο 4.000 ευρώ και το τρίτο 2.000 ευρώ.

Στα εν λόγω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%, τον οποίο θα καταβάλει η Ελληνικό Μετρό στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι επαγγελματίας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εντάσσεται σε καθεστώς ΦΠΑ.

Πως πρέπει να είναι το λογότυπο

Θα πρέπει να είναι εύληπτο, διακριτό, με πρωτότυπο χαρακτήρα, και να προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού. Να δημιουργηθεί σε αρχείο εικόνας υψηλής ανάλυσης, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 χρώματα PANTONE ή τα 4 χρώματα της τετραχρωμίας.

Θα πρέπει να συνάδει ως προς τα χαρακτηριστικά του με το αντίστοιχο σήμα που χρησιμοποιείται στο Μετρό της Περιφέρειας Αττικής, χωροθετούμενο επί στύλου σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα. Πέρα από την κύρια εφαρμογή του ως σήμα επί στύλου θα πρέπει επίσης να είναι κατάλληλο ώς να χρησιμοποιηθεί ως έμβλημα σε διάφορες πιθανές χρήσες όπως έγγραφα, φυλλάδια ενημέρωσης, έντυπα, διαφημιστικά κ.α.

Επίσης, δεν πρέπει να είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο με εθνικό ή αλλοδαπό εμπορικό σήμα, το οποίο έχει ήδη επικρατήσει στις συναλλαγές ή έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Σημάτων. Αν προκύψει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τήρησε την ανωτέρω απαίτηση, η Ελληνικό Μετρό επιφυλάσσεται να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την επιβολή αστικών και ποινικών κυρώσεων και να απαιτήσει την επιστροφή του βραβείου.